Årsmelding 2022: Nordland

Vi ruster fremtidens endringsagenter!

Vi står overfor store utfordringer de neste årene når vi skal omstille Nordland til et nytt, grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Ungt entreprenørskap er en viktig brikke i arbeidet mot det grønne skiftet

Vår visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier, det ligger til grunn for alt vi gjør. Vi oppmuntrer og trener de unge til å tørre å ta initiativ, til å tørre å ta tak i reelle problemstillinger når de ser noe som ikke fungerer. Vi vil ruste de unge slik at de utvikler solidariske holdninger og erfarer at de kan bidra til både sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping, økt samfunnsengasjement og medborgerskap i lokalmiljøet og i verden for øvrig.

Våre programmer gir en praktisk tilnærming til undervisning og gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. På denne måten bygger vi bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene. Vi gir barn og ungdom mulighet til å engasjere seg i utfordringer lokalt. De får ikke bare lære om problemløsning, men gjennom å løse ekte problemer. Elevene får kontakt med lokale bedrifter, blir kjent med mulighetene i sin kommune og får allerede i tidlig alder bidra til verdiskaping i sitt eget lokalsamfunn.

Bruk av entreprenørskapsprogrammer fra tidlig alder og gjennom hele utdanningsløpet øker motivasjon, mestring, og læring. Elevene utvikler ferdigheter og egenskaper som hjelper dem å navigere i livet, håndtere utfordringer og skape verdi for seg selv og andre.

UE 25 jubileum svart 1920x1080

I 25 år har vi bidratt til praktiske og varierte skolehverdager slik at elevene lærer mer, trives bedre og tar mer initiativ!

Samarbeid - Nordlands viktigste strategi!

I 2022 har vi bidratt til fantastisk samskaping mellom ungdom, næringsliv, politikere og kommuner. Takk til aktive kommuner og et engasjert næringsliv som er med oss på laget. Stadig flere jobber sammen med oss og bidrar med fagkunnskap, midler, veiledning og mentoring. Vår viktigste fremtidsstrategi er samarbeid! Sammen skal vi skape bolyst, ruste endringsagenter og sammen skal vi møte det grønne skiftet!

AM 2022 Team

Team UE-Nordland

Et sterkt, robust og allsidig team! Vi har kontorsted Bodø og arbeidsplass hele Nordland. Vi er en humørfylt gjeng som brenner for vår visjon! Vårt ønske er at alle elevene skal ha skoledager som er praktiske og varierte, som gir mening, som bygger den enkeltes kvaliteter og ferdigheter. Vi ønsker at alle skal ha en skolehverdag der de opplever mestring!

"Vi står fremst i heiagjengen din, kjære Nordlandselev! Vi vil bidra til at du blir den beste utgaven av deg selv!"
Nora, Øyvind, Torun og Hedda - Ungt Entreprenørskap Nordland

Høydepunkter fra 2022

Årets entreprenørskapslærer er fra Nordland

Christian Wang stakk av med prisen etter tøff konkurranse med lærere, rektorer og høgskoleforelesere fra hele landet. Christian er en ivrig og engasjert lærer med hjerte for alle elever. Han brenner for et samfunn der alle skal får bidra med sin unike arbeidsevne. Han gir oss tydelige eksempler på at metoden ungdomsbedrift passer perfekt også for elever som har behov for et alternativt opplæringsløp. Elevene opplever læring, motivasjon, mestring og mening. De får kontakt med lokalt arbeids og næringsliv, og bedriftene ser muligheter til å gjøre ansettelser de ellers ikke ville gjort. Christian ser styrker og muligheter der andre ser begrensninger!

AM 2022 arets ent

AM 2022 SMART

Barn løser komplekse samfunnsutfordringer i SMART!

Gjennom læringsmetoden SMART har 1216 av Nordlands mellomtrinnselever fått mulighet til å løse utfordringer fra lokalt arbeids- og næringsliv.


Elevene har tatt tak i noen av de største miljøutfordringene vi står overfor og har tenkt nytt innenfor temaene teknologi, plast, energi og sjømat.

SMART

Elevene har fått bryne seg på 3D-modellering og fått introduksjon i AR-teknologi! Jo tidligere vi gir de unge mulighet til reell problemløsning, jo bedre rustet blir de.


Slik styrker vi fremtidens verdiskapere!


SNN tar samfunnsansvar

Sparebank1 Nord-Norge har mobilisert store krefter for å styrke unges kunnskap om personlig økonomi. I 2022 har rekordmange bankansatte vært ute i klasserom på ungdomsskolen og videregående skoler med UEs økonomiprogram Sjef i eget liv! og Økonomi og Karrierevalg.

Ungdomsbedrift - helt i tråd med ny læreplan

"Ungdomsbedrift er skreddersydd for LK20. Viktige stikkord i pedagogisk entreprenørskap er aktive og samarbeidende elever som får utfolde seg, være kreative, oppdage hvordan fag henger sammen og samarbeide med lokalt næringsliv."
Lærer, Andøy VGS
AM 2022 FM2

Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter 2022

Hva skjer når 300 ungdommer fra hele Nordland møtes til Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter i Svømmehallen Scene? Jo, MAGI oppstår! Fellesskap, energi og innovasjon er de tre ordene som går igjen i beskrivelsen av årets mesterskap.

Med et nytt konsept og et mesterskap i helt ny drakt kunne vi omsider invitere til fysisk konkurranse igjen. Et arrangement AV ungdom FOR ungdom - der ung skaperkraft synliggjøres i alle ledd. Unge musikktalenter underholdt fra scenen, unge kokker sto for mat og servering, ungdom dekorerte, fotograferte og 300 elever stod på stand og viste frem sin forretningsidé. Elevene har utviklet sin ungdomsbedrift gjennom hele skoleåret og imponerte med nytenking, innovasjon og kraft til å endre - juryen ble blåst av banen!

Ungdomsbedriften Securican UB fra Narvik VGS stakk av med hele 9 priser ble vinnerne av Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter 2022.

Sammen med Easycow UB representerte Securican UB Nordland under NM for Ungdomsbedrifter 2022.

Her kan du få et glimt av magien fra Fylkesmesterskapet!

AM 2022 Securican
AM 2022 ledersamling

Ung lederutvikling

Egenutvikling, team, motivasjon og påfyll av kunnskap var fokuset når vi samlet 50 unge lederspirer fra Nordlands ungdomsbedrifter til leder- og HR-kurs. Elevene møtte inspirerende foredragsholdere, fikk faglig påfyll og ikke minst mulighet til å møte og bygge nettverk med andre unge ledere.

"Takk for at dere tar oss seriøst og legger til rette for et SÅ profesjonelt kurs for oss ungdommer!"
Ung ledespire, med stjerner i øynene!

«Young people have the skillset and mindset to build thriving communities»

Vårt samfunnsoppdrag brer seg ikke bare over hele landet - men hele verden. Med 340 kontorer i 115 land, jobber vi hver dag for å inspirere unge til å skape verdier. Verdier som bidrar til å utvikle gode medborgere og gode lokalsamfunn. Verdier som sikrer en god fremtid, både lokalt og globalt.

Vi fikk en stor annerkjennelse og bekreftelse på viktigheten av vårt arbeid når vi i 2022 ble nominert til Nobels fredspris sammen med vårt internasjonale nettverk i JA Worldwide.


En stor takk!

Takk til læreren! Du som hver eneste dag yter alt og legger ekstra energi i arbeidet ditt. Det krever mye å organisere praktisk og virkelighetsnære skoledager. Rollen som "kaospilot" kan være krevende, men ditt arbeid betyr alt for eleven og vit at vi hjelper deg på veien!


Takk til styremedlemmer og samarbeidspartnere for godt samarbeid og god innsats gjennom 2022.

Vi ser fram til 2023 og til nye, spennende opplevelser og store øyeblikk sammen!

"En stor takk til mine fantastiske medarbeidere. Dere er løsningsorienterte, kreative og har alltid godt humør. Måten dere jobber for Nordland, med lærerne, eleven og kvalitet i fokus, fører at vi når målet om at flere elever får skoledager der de trives, opplever mestring og der de får skape verdi for seg selv og andre."
Hedda Eldøen, daglig leder Ungt Entreprenørskap Nordland

Aktivitetsoversikt 2022

Antall elever som har deltatt i våre programmer, hovedprogrammer uthevet (Tall fra 2021 i parentes)

  • SMART: 1216 (1453)
  • Elevbedrift: 762 (468)
  • Innovasjonscamp ungdomsskole: 408 (394)
  • Økonomi og karrierevalg: 1393 (1129)
  • Ungdomsbedrift: 658 (436)
  • Innovasjonscamp VGS: 152 (720)
  • Sjef i eget liv: 969 (957)
  • Studentbedrift: 40 (1)

Økonomi

ARSREGNSKAP 4
ARSREGNSKAP 3
ARSREGNSKAP 2
ARSREGNSKAP 1