Årsmelding 2020: Agder

UEA 1 redigert

Oppsummering 2020 – Aleksander Lien, daglig leder

25.000 nye arbeidsplasser i næringslivet hvert år de neste årene. Det er hva vi i Norge må etablere dersom vi skal greie å opprettholde samme levestandard som vi har i dag i årene framover. Da er kompetansebygging hos unge, de som må ta initiativ til og etablere disse nye bedriftene, avgjørende. Derfor er Ungt Entreprenørskap viktigere i dag enn noen gang tidligere.

"Jeg er stolt av Ungt Entreprenørskap og hvordan vi bidrar med viktig kompetanse for Agder. At vi bidrar til å løfte ungdommen, viser dem muligheter til å bygge en karriere – hvilke ressurser de selv sitter på og hvordan de kan bidra."
Aleksander Lien – daglig leder, Ungt Entreprenørskap Agder

Vi mener vår metodikk er midt i blinken for fremtidens skole. I våre programmer får de unge prøve seg på reelle utfordringer – ofte i samarbeid med lokalt arbeidsliv. Dette for å gjøre læringen så virkelighetsnær og praktisk som mulig. Elevene får erfaring med idéutvikling og problemløsing gjennom skapende virksomhet. De må lære å lytte til hverandre, håndtere uenigheter og å finne løsninger i fellesskap. De lærer ved å gjøre og gjennom å skape verdi for andre, og de får prøve og feile i trygge omgivelser. I fremtiden blir evnen til å bygge ny kompetanse viktig, og det blir større behov for dybdeforståelse og kritisk refleksjon. Vi bidrar til å skape gode problemløsere - inspirerer og kvalifiserer fremtidens verdiskapere på Agder!

Aktivitet
Ungt Entreprenørskap Agder involverte nærmere 6 000 elever og studenter i 2020. Den aktiviteten som skapes hadde ikke vært mulig uten våre samarbeidspartnere i offentlig og privat sektor, og i 2020 deltok nærmere 240 frivillige fra lokalt arbeids- og næringsliv overfor de unge gjennom UEs programmer. Det ble i 2020 registrert tett på 800 lærerinvolveringer gjennom entreprenørskapsaktiviteter i Agderskolen. Som følge av pandemien ble tradisjonell aktivitet redusert, med lavere kostnadsnivå som følge av dette. Det ble foretatt betydelige investeringer i utstyr og kompetanse til digital utvikling.

En stor takk til de ansatte!
Jeg er stolt av Ungt Entreprenørskap og hvordan vi bidrar med viktig kompetanse for Agder. Ikke minst er jeg stolt av hvordan vi bidrar til å løfte ungdommen, vise dem muligheter til å bygge en karriere – og også viser dem hvilke ressurser de selv sitter på og hvordan de kan bidra. Jeg er mektig imponert over innsatsen som rådgivere i Ungt Entreprenørskap Agder har lagt ned i 2020. De har veiledet lærere og elever på Teams, tilpasset undervisningsmateriell, gjennomført digitale premieutdelinger og kjørt undervisningsøkter fra hjemmekontor, koordinert jurymøter og bedt om bekreftelse fra rektorer på at vi er velkommen ut i skolen i perioder hvor «trafikklysmodellen» har åpnet for det.

UEA 2 redigert

Ikke minst har de holdt humøret oppe og vært gode støttespillere for kolleger både «hjemme» og i andre fylker. Det at de leverer aktivitet, med kvalitet, også gjennom en pandemi er imponerende! Derfor har vi klart oss bra gjennom et krevende år, og derfor tror jeg vi nå er enda bedre «skodd for fremtiden».

Styret i Ungt Entreprenørskap Agder

Styret for Ungt Entreprenørskap Agder har i 2020 bestått av Kris Haanes (styreleder), Wenche Fresvik (Agder fylkeskommune), Clare Jortveit (UiA), Carina Ugland (J. B. Ugland Fornybar Energi), Janne Fardal Kristoffersen (Lindesnes kommune), Trond Madsen (NHO), samt møtende varamedlemmer May-Lene Noddeland (Trygg Trafikk) og Tina Norheim Abrahamsen (Business Region Kristiansand).

Høydepunkter 2020

Den viktigste møteplassen for ungdom og næringsliv på Agder: Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter!

Kristiansand Kongressenter kokte av kreativitet, skaperglede og energi når årets Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter gikk av stabelen 5. mars. Skoleåret 2019-20 startet med to Agder-fylker, og dette var derfor siste gang det ble kåret Beste Ungdomsbedrift fordelt på Aust og Vest. Beste Ungdomsbedrift fra Aust-Agder ble Cambio UB fra Drottningborg videregående skole, og Den Spillbedriften UB fra Flekkefjord videregående skole, avd. Kvinesdal ble beste Ungdomsbedrift fra Vest-Agder. Geir Bergskaug, adm. direktør i Sparebanken Sør, bidro med prisutdeling.

Bilde 2 redigert

Gjennom høsten og vinteren etablerte nær 1 000 elever i Agderskolen sine egne bedrifter, med utgangspunkt i egne forretningsideer. De registrerte bedriftene i Brønnøysundregistrene, utviklet produkter, satte opp budsjetter, solgte sine varer og tjenester, gjennomførte styremøter og stod for den daglige driften. En bærekraftig arbeidsbukse tilpasset kvinner. Projektor til mobiltelefon laget i tre. Et mobildeksel laget av omsmeltet plast fra naturen. Digital kommunikasjonsplattform for bedrifter og elever som skal søke lærlingplass. Et praktisk tilleggsprodukt for rullestolbrukere. Modifiserte flipp-flopps. Gjenbrukbart kaffefilter. Dette var bare noen av forretningsideene jurymedlemmer og publikum fikk møte på fylkesmesterskapet.

99 Ungdomsbedrifter - 450 elever mottok konstruktive tilbakemeldinger fra engasjerte dommerpanel på fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter. Nærmere 100 representanter fra Agders arbeids- og næringsliv bidro med tid og kompetanse som dommere, enten i forhåndsjuryering eller juryering underveis på selve dagen for mesterskapet. Ungdomsbedriftene bekreftet at skapergleden blomstrer på Agder gjennom sin deltakelse i 18 ulike konkurransekategorier.

Bilde 3 redigert

- Nok en gang opplevde vi bredden på entreprenørskap og forretningsutvikling blant landsdelens flotte ungdommer, og det ble en skarp konkurranse om å vinne de gjeveste prisene. Dette var gøy(!), uttalte Terje With Andersen, tidligere styreleder i Ungt Entreprenørskap Agder.

- I tiden vi lever i, hvor fokus på et bærekraftig samfunn er svært sentralt, er det å oppmuntre til kreativitet, energi, entusiasme og ikke minst entreprenørånd blant de unge en særdeles viktig investering, uttalte Kenneth Sjåvåg, privatøkonom i Sparebanken Sør.

Bilde 4 redigert

- Ingen mengde olje eller gass kan måle seg med betydningen av nettopp det, og jeg er både stolt og glad for at vi som en snart 200 år gammel bank har fått muligheten til å hjelpe med å legge til rette for dette fremtidsrettede arbeidet, gjennom snart 5 år, avsluttet Sjåvåg.

Vekst i antall Elevbedrifter i grunnskolen på Agder

Vårt utgangspunkt er metoder som fremmer kreativitet, innovasjon og entreprenørskap – å trigge evner og egenskaper hos elevene gjennom aktiviteter hvor de skal finne utfordringer, utforske, erfare og beslutte - egenskaper som kan bidra til å skape verdier for andre. Prosjektet «Gjør noe med det!» er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap og Kavli-fondet for å bevisstgjøre elever i ungdomsskolen på hva bærekraft og sosialt entreprenørskap er. Samtidig skal det gi elevene erfaring med hvordan de kan være med å påvirke positivt i eget lokalmiljø, eller knytte lokale løsninger opp mot globale utfordringer. Prosessen er ny og består av en Kick-off om bærekraft, innovasjon, samarbeid og kreativitet, etablering av Elevbedrift og utstilling eller presentasjon for en jury. Det er et minimumstidskrav på Elevbedriftsarbeidet på tre uker. Denne modellen fokuserer på oppstart, forretningside og etablering. Her styrer lærerne prosessen selv.

EB

Innhold og metode er forankret i; Ny overordnet del av læreplanverket og fagfornyelsen. Prosjektet gjennomføres av Ungt Entreprenørskap over hele landet, med Agder inkludert skoleåret 2019-20. Prosjektet sees i sammenheng med et allerede eksisterende lokalt samarbeidsprosjekt; «Den grønne kampen», i regi av Kristiansand kommune. Aktiviteten gikk fra tidligere populære Innovasjonscamper over til et fokus som har gitt vekst i antall Elevbedrifter.

Ungt Entreprenørskap Agder utvidet med ny ansettelse!

1.oktober 2020 ble Richard Ekhaugen (41) ansatt som ny rådgiver og kommunikasjonsansvarlig i Ungt Entreprenørskap Agder. Richard er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Oslo, og kom fra jobben som samfunns- og mediekontakt i Sørlandets Travpark.

Richard redigert

Han har vært jurymedlem på flerfoldige salgsmesser og fylkesmesterskap de siste årene, og har gjennomført flere innovasjonscamper sammen med UE Agder i sin tidligere jobb. Det var med andre ord en person med god kjennskap til organisasjonen som kom inn døra i Kunnskapsparken i høst. Richard skal bistå både på videregående- og grunnskolenivå, samt utvikle kommunikasjonsarbeidet i UE Agder.

Kick-off for studenter på nytt masterstudium i entreprenørskap ved Universitetet i Agder

Ugland 1

UiA hadde sitt første opptak til det nye masterprogrammet Shift, med spesialisering i entreprenørskap høsten 2020. Dette kan også alternativt være en ren master i entreprenørskap avhengig av studentenes faglige bakgrunn.

Ugland 2

Ungt Entreprenørskap Agder bidro med kick-off/ innovasjonscamp over flere dager i august. J. B. Ugland bidro raust til et 3-dagersprogram med både sosial og faglig tilrettelegging gjennom samarbeid om blant annet utarbeidelse av case med reelle problemstillinger fra Sørlandets Teknologipark, studentveiledning, jury, gjesteforelesere og historiefortelling, lokaler (Hesnes og Teknologiparken) og bespisning. Spesielt var Johan Benad Uglands innlegg og tilstedeværelse, med interesse for dette arbeidet, til stor inspirasjon!

Økonomi