Årsmelding 2020: Møre og Romsdal

2020 - Mulighetenes år

DAGLIG LEDER HAR ORDET
«Se mulighetene og gjør noe med dem», oppfordrer vi gjerne når vi er ute i skolene og snakker med elever, lærere og studenter. Dette året ble vi alle utfordret til å se mulighetene, da verden som vi kjente den plutselig endret seg 12. mars.

I Møre og Romsdal ble fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter avlyst en uke før arrangementsdato. Det var 40 påmeldte ungdomsbedrifter med til sammen 250 forventningsfulle elever og lærere, og 60 jurymedlemmer stod klare til innsats. Plutselig satt alle på hjemmekontor; elever, lærere, jurymedlemmer og UE-ansatte. Det ferske kollegiet i UE Møre og Romsdal kastet seg rundt, lette etter mulige løsninger og gjennomførte digitale konkurranser sammen med en sporty og endringsvillig jury. Jeg er imponert over hvordan medarbeiderne i UE Møre og Romsdal håndterte dette og påfølgende utfordringer med en positiv og løsningsorientert holdning.

Marimo FMUB

Bildet av årets fylkesmester for Ungdomsbedrifter, Marimo UB, jublende på teams fra hvert sitt "hjemmekontor" er et godt symbol på endringene vi alle opplevde dette året. Elever, lærere og hele storsamfunnets felles evne til å snu seg rundt og finne nye løsninger ble satt på prøve. Jeg mener at vi bestod testen dette året. Jeg mener også at vi gjennom året som har gått har bevist hvor viktig det er å trene på nettopp dette: Evnen til å snu seg rundt, lete etter muligheter og å være i stand til å samarbeide om å finne nye løsninger når verden rundt oss krever det.


I oktober 2020 vedtok Fylkestinget i Møre og Romsdal ny fylkesplan med stor vekt på bærekraft. Møre og Romsdal ønsker å ta en tydelig rolle i å utvikle et bærekraftig samfunn for framtida, og har ambisjoner om å bli bærekraftfylket #1. For å lykkes med dette arbeidet, er en av suksessfaktorene at vi har unge mennesker som er veltrente problemløsere. Vi trenger unge mennesker som evner å ta tak i utfordringene de ser rundt seg, som leter etter muligheter og kommer med ideer og løsninger som skaper verdier for samfunnet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Derfor trenger vi Ungt Entreprenørskap.

Dette året har UE Møre og Romsdal 20-års jubileum. De første idealistene og pionerene, med prosjektleder og etterhvert daglig leder Kirsten Aaure i spissen, satte i 2001 i gang arbeidet med å trene ungdommene våre i entreprenørielle ferdigheter. Først gjennom prosjektet "Entreprenørskap i VGS", og deretter gjennom etableringen av Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal i 2001. I dag er UE Møre og Romsdal en sterk organisasjon som står støtt på egne bein, og som ivrer etter å bidra positivt i samfunnsutviklingen i regionen vår også i årene framover.

Jeg vil avslutningsvis få rette en stor takk til alle våre samarbeidspartnere, både de som bidrar økonomisk og de vi samarbeider tett med ute i skolehverdagen. Sammen gjør vi et utrolig viktig arbeid, og jeg gleder meg til et nytt og innholdsrikt entreprenørskapsår sammen med dere!


Lars Øyvind Baltzersen, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal
Høydepunkter i 2020

Marimo gruppebilde 1 1

Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter

Fylkesmesterskapet (FMUB) gikk av stabelen onsdag 18. mars, kun 6 dager etter at landet stengte ned. Vi ble dermed første fylke ut for digital gjennomføring av mesterskapet, med 40 påmeldte UB-er, 250 elever og lærere og 60 jurymedlemmer. Årets beste UB ble Marimo UB fra Romsdal vgs.
Marimo UB
fikk dermed en «Gull-billett» til NM. Det gjorde også ungdomsbedriftene
IPakk UB
fra Romsdal vgs, Eldretjenesten UB fra Atlanten vgs og Økologisk Gardsmat UB Stranda vgs


I Pakk jubel

NM for Ungdomsbedrifter

Møre og Romsdal hadde fire bedrifter kvalifisert til Norgesmesterskapet.

Vi hentet hjem følgende plasseringer:

  • Norges Beste Ungdomsbedrift: 2. plass til Marimo UB fra Romsdal vgs.
  • Beste Forretningsplan: 3. plass til Eldretjenesten UB fra Atlanten vgs.
  • Beste Samarbeid med Næringslivet: 1. plass til iPakk UB fra Romsdal vgs.
  • Innovasjonsprisen: 3. plass til iPakk UB fra Romsdal vgs.

Bilde til venstre: iPakk UB


Mini Lice SB 200611 183638

Fylkesmesterskap for Studentbedrifter

Neste store arrangement i fylket var Fylkesmesterskapet for Studentbedrifter.
Seks dyktige Studentbedrifter fra NTNU deltok. To konkurranser og ett nærings/mentor-møte ble gjennomført digitalt i løpet av 15. april.

MiniLice SB ble Beste Studentbedrift. De ble tatt ut til å representere UE MR på NM SB i juni.


Studentbedrift

NM for Studentbedrifter

NM for Studentbedrifter ble gjennomført 12. juni, og MiniLice SB fra NTNU hentet hjem hele 3 priser til fylket vårt. Minilice SB vant:

  • Beste samarbeid med næringslivet
  • Beste HR-bedrift
  • Beste økonomistyring

Forretningsideen til Minilice SB er å tilby en bærekraftig og lønnsom løsning for oppdrett av laksefisk. De skaper muligheter for økt produksjon ved lavere lusepåslag og dermed økt fiskevelferd.


Bilde ola halvorsen

KickOff for Ungdomsbedrifter

KickOff måtte gjennomføres digitalt i 2020, og her produserte UE Rogaland en forhåndsinnspilt sending som elever ved videregående skoler over hele landet kunne følge. Til sammen 12.000 elever drev ungdomsbedrift i Norge i 2020. Ved å gi dem muligheten til å se sendingen samtidig fra klasserom og auditorier, kunne de få følelsen av å være med på noe stort! Også Ola Halvorsen bidro i sendingen med sine skråblikk på det å drive business. Kanskje ikke helt etter boka, men det fikk smilet fram hos elevene!


Innovasjonsfestivalen

Innovasjonsfestivalen

UE Møre og Romsdal deltok i programkomiteen på Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes i høst. Vi satte fokus på Ungdomsbedrift som pedagogisk metode, og inviterte lærere med på digital festival. Adm dir Grete I. Nykkelmo i UE Norge var en av innlederne, og UEMR gjennomførte digitale innføringskurs for nye UB-lærere med lærere og tidligere UB-elever som bidragsytere. Innovasjonsfestivalen var en nyttig erfaring for oss som vi tok med oss videre i digital planlegging av Fylkesmesterskapet 2021.


Trafikk Smart

Godt i gang med SMART!

SMART er et nytt program i porteføljen vår, og ligger i strategien som en satsing fremover. Programmet tilbys til 4.-7. trinn, og flere skoler gjennomførte Covid-tilpassede SMART-camper høsten 2020. I SMART-programmet har vi samarbeid med miljøselskapet ReMidt IKS på Nordmøre, og vi har gjennomført Trafikk-SMART i samarbeid Trygg Trafikk på flere skoler. I desember gjennomførte rådgiverne i UE et digitalt webinar om SMART-programmet der ca 50 lærere deltok. Gode tilbakemeldinger fra skoleledere og lærere tyder på at dette er et program som blir godt mottatt, og vi vurderer potensialet for vekst i Smart som stort.


Isokelyset

"I søkelyset" 2020

Sammen med veiledere fra offentlig og privat næringsliv ønsket vi å sette fokus på Ungdomsbedriftenes gode ideer i oppstartsfasen og å hjelpe elevene videre i prosessen fra idé til ferdig produkt eller tjeneste. I desember satte vi derfor sammen et team av veiledere, og inviterte ungdomsbedriftene i fylket inn til digitale møter og rådgivningssamtaler, der de kunne presentere sine forretningsideer og få umiddelbare tilbakemeldinger, råd og tips. Seks ungdomsbedrifter benyttet tilbudet, og gode tilbakemeldinger fra elever, lærere og veiledere gjør at vi tilbyr dette neste år også - med enda flere deltagende bedrifter.


Studentbedrifter NTNU

Satsing på høgskole, universitet og lærerutdanning

Både Høgskulen i Volda og NTNU i Ålesund hadde studentbedrifter i 2020. Vi arbeider også opp mot Høgskolen i Molde for å legge til rette for at man også her kan tilby studentene muligheten til å etablere studentbedrifter i relevante studieprogram. Dette arbeidet fortsetter. De planlagte innovasjonscampene i høyere utdanning ble utsatt i 2020, men digitale løsninger er forberedt og til neste år vil innovasjonscampene gå som planlagt uavhengig av pandemien.

UE MR ønsker å bidra med entreprenørskapskompetanse inn mot lærerutdanninga i fylket, både inn mot grunnskolelærarutdanninga og PPU. Målet er at lærerstudentene skal ha kjennskap til og få erfaring med Ungt Entreprenørskap sine program mens de er studenter. Over nyttår startet vi en prosess i samarbeid med UE Vestland og UE Rogaland der vi skal utarbeide en strategi for en samlet satsing inn mot alle lærerutdanningsinstitusjonene på Vestlandet.

Aktiviteter 2020

UE MR involverte 5240 elever og studenter i en rekke ulike aktiviteter i 2020, og tabellen nedenfor viser antall elevtreff for selve undervisningsprogrammene på de ulike trinnene i 2020 sammenlignet med 2019.

Aktivitetsoversikt

Som vi ser hadde flere av programmene en nedgang i 2020, og det er liten tvil om at koronapandemien er en medvirkende årsak til nedgangen. Arbeidssituasjonen og skolehverdagen til lærere og elever ble brått endret, og flere UE-aktiviteter har enten ikke praktisk latt seg gjennomføre eller blitt utsatt i en skolehverdag som har blitt snudd på hodet.

Ved nedstengningen 12. mars var «Innovasjonscamp»-sesongen akkurat sparket i gang, og dessverre måtte en rekke ferdig planlagte innovasjonscamper både på ungdomstrinnet, i videregående og ved høyskolene avlyses i denne perioden.

Tross dette har organisasjonen evnet å snu seg raskt og tilrettelegge for digitale løsninger når forutsetninger for tradisjonell drift og aktivitet raskt ble endret. En rekke digitale tilbud har blitt laget både internt i UE Møre og Romsdal og på tvers av fylker i 2020. Dette er f.eks. webinar for elevbedriftslærere, webinar for SMART-gjennomføring, løsning for digital innovasjonscamp, digitalt kick-off for Ungdomsbedrifter, kurs i forretningsplan, digital markedsføring, videopitch osv. Flere av kursene er distribuert som opptak til skolene, og lærerne har brukt dem når det passer inn i undervisningen. Derfor kan det være mange som har deltatt i kurs og aktiviteter uten at dette reflekteres i aktivitetstallene.


Økonomi og Finansiering

Ungt Entreprenørskap er finansiert av en kombinasjon av offentlige og private midler. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at statens bidrag til Ungt Entreprenørskap skal rettes mot videregående skole og arbeidet med Ungdomsbedrift. Møre og Romsdal fylkeskommune er også gjennom Kompetanse- og Næringsavdelingen tungt inne med finansiering av satsingen på Ungt Entreprenørskap i videregående og høyere utdanning. Det arbeides nå også med å etablere og fornye avtaler med kommunene i Møre og Romsdal for å kunne øke satsingen mot grunnskolen i den enkelte kommune. Ungt Entreprenørskap er i tillegg finansiert av medlemmer og private samarbeidspartnere.


I 2020 hadde vi lavere kostnader enn budsjettert knyttet til reise, arrangement og andre driftskostnader som følge av pandemien. Derfor viser regnskapet et overskudd i 2020. Styret er tilfreds med at vi har opparbeidet en «buffer» dersom en eller flere finansieringskilder skulle svikte, og disse midlene kommer svært godt med når landet åpner opp og vi igjen kan gå på for full styrke med entreprenørskapssatsing i hele utdanningsløpet.

Årsregnskap 2020 finner du via denne lenken