Årsmelding 2020: Innlandet

Daglig leder har ordet

Oppsummering av 2020 ved Karin Rønning, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Innlandet

2020 Karin R

Det siste årets hendelser har vist oss hvor viktig det er å starte tidlig å trene og styrke entreprenørskapsmusklene. Covid19 ga brått nye utfordringer på mange nivå som bekrefter og aktualiserer behovet for omstilling og nytenking. Vi i Innlandet er derfor svært glade for at det viktige arbeidet med Ungdomsbedrifter (UB) ute på skolene har vist seg stabilt. Dedikerte UB-lærere har sett mulighetene på tross av en uforutsigbar skolehverdag.

Fagfornyelsen var en realitet både i grunnskolen og videregående opplæring fra skolestart i 2020. Årsaken til endringen er ifølge Utdanningsdirektoratet at «Det elevene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.»

Ungt Entreprenørskap sine undervisningsprogrammer er tuftet på nettopp dette. Programmene bygger på verdiskapning, erfaringslæring, kreativitet, samarbeid og tverrfaglighet. I våre program får elevene stå i problemløsing over tid. De tar tak i utfordringer de ser rundt seg og må se etter muligheter for å komme opp med gode ideer som kan skape verdi for andre.

Det har sjelden vist seg så tydelig og aktuelt som nå: Skolen må produsere gode problemløsere som kan ta fatt på de utfordringene vi står ovenfor, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Høydepunkter i 2020

Spidsbergseter

Ett år som UE Innlandet

Ved inngangen til 2020 ble UE Innlandet formelt etablert, med Karin Rønning som daglig leder. UE Innlandet har kontor på fire steder rundt omkring i det store Innlandet fylke; Hamar, Lillehammer, Tynset og Fagernes. I løpet av året ble to nye medarbeidere ansatt. Ingrid Baukhol startet på Lillehammer-kontoret 1. september, mens Trine Hogseth tok turen fra UE Finnmark og startet som rådgiver hos UE Innlandet 1. november.

I 2020 har UE Innlandet, i tillegg til vanlige driftsoppgaver og gjennomføring av aktiviteter, jobbet med samkjøring og etablering av felles rutiner. I sommer var det mulig å gjennomføre en fysisk samling, og vi tok turen til Spidsbergseter på Venabygdsfjellet. Der fikk vi to fine dager med teambygging og planlegging i vakre omgivelser.

Det første ordinære styret for UE Innlandet ble valgt på årsmøtet 2. april og har bestått av Hans Rindal (styreleder), Christian Fjestad, Hilde Tveiten Døvre, Knut Skinnes, Ole Inge Gjerald, Sissel Opshaug, Stine Fridtun Brenden, Ingrid Christie (varamedlem) og Kjersti Wangen (varamedlem).


Rappstokken UB

Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter

Fylkesmesterskapet i 2020 skulle etter planen arrangeres på CC Gjøvik 19. mars. Som kjent skjedde det store omveltninger i landet vårt rett i forkant av denne datoen, så vi måtte hive oss rundt og lage et helt nytt, digitalt arrangement.

96 ungdomsbedrifter var påmeldt til årets Fylkesmesterskap. Ut fra innsendt materiell valgte juryene ut seks finalister i hver kategori. De seks finalistene møtte juryen til samtale på Teams. I kategorien Beste ungdomsbedrift ble det først gjennomført to parallelle semifinaler på Teams med totalt 18 semifinalister, før en siste finalerunde med de seks beste. Råppstokken UB fra Nord-Østerdal vgs ble kåret til Innlandets beste ungdomsbedrift. Les mer om bedriften HER.

Se også fullstendig resultatliste fra Fylkesmesterskapet i denne saken.


Saeterdugul UB logo

Norgesmester i forretningsplan

Under NM for ungdomsbedrifter ble det seier til Innlandet i kategorien Beste forretningsplan! Sæterdugul UB fra Nord-Gudbrandsdal vgs gikk helt til topps og imponerte juryen med sin grundige forretningsplan, som beskriver hvordan de vil etablere en tapasrestaurant med fokus på lokale råvarer og tradisjoner.

Innlandet kom også på pallen i kategorien Beste regnskap. Motus UB fra Hamar katedralskole hadde gjort en god og grundig jobb med regnskapet sitt, og ble belønnet med tredjeplass. Motus UB kom fra medier og kommunikasjon og jobbet med film- og flerkameraproduksjon. De tok oppdrag med å filme bl.a. konserter, reklamer, operaforestillinger og idrettsarrangement.


ROM livesending

Digitalt mesterskap for elevbedrifter

Ungt Entreprenørskap Innlandet og Ungt Entreprenørskap Norge arrangerte digitalt mesterskap for elevbedrifter 26. mai. Nesten 40 elevbedrifter var nominert som kandidater fra fylkene, og det ble konkurrert i kategoriene Beste sosiale entreprenør, Beste grønne entreprenør, SunnMat-prisen og Beste elevbedrift.

De nominerte elevbedriftene sendte inn en kort forretningsplan, samt en videopitch av bedriften. Ut fra innsendt materiell valgte juryene ut 5-6 finalister i hver av de fire kategoriene. Finalistene ble invitert til intervju på Teams tirsdag 26. mai. Juryene kåret deretter 1., 2. og 3. plass, og resultatene ble formidlet på UE Innlandets livesending fra CC Hamar samme dag.

Innlandet hadde to elevbedrifter med i finalerundene. Tønnegutta EB fra Trysil ungdomsskole kom til finalerunden i både Beste elevbedrift og Beste grønne entreprenør. I Beste elevbedrift endte de opp med en sterk tredjeplass! Tønnegutta EB lagde stoler av gamle oljefat som ellers ville blitt kastet. Kranz EB fra Brandbu ungdomsskole kom også til finalen i Beste elevbedrift. Denne bedriften jobbet med å produsere dørkranser i forskjellige former og størrelser.


Eli Merete Bye

Årets entreprenørskapslærer i Innlandet

Høsten 2020 ble Eli Merete Bye fra Storhamar vgs kåret til Årets entreprenørskapslærer i Innlandet.

Eli har vært entreprenørskapslærer og har hatt ansvar for ungdomsbedrifter på Storhamar vgs i over 20 år. Hun har vært med på Ungt Entreprenørskap sine arrangement siden slutten av 90-tallet. Elevene som Eli har hatt ansvaret for, har i år etter år hatt høy kvalitet på UB-arbeidet. De har gjort det godt på fylkesmesterskap og deltatt på NM for ungdomsbedrifter.

Avdelingsleder Bente Melbye var med da Eli ble informert om nominasjonen, og er en av mange som synes utmerkelsen var særdeles velfortjent. Hun framhever at Eli er flink til å dele av sine erfaringer med kollegaer og andre lærere utenfor skolen.


Mette Nygård Havre på Klimatoppmøtet 2020

Klimatoppmøte i Fjellregionen

Fredag 2. oktober var elever ved skolene i Fjellregionen samlet til Klimatoppmøte, med matsvinn som tema. Tynset kulturhus var den fysiske arenaen for toppmøtet, men på grunn av smittevern var det bare elevene fra Nord-Østerdal vgs som fysisk var tilstede der. Elever fra de to andre videregående skolene i regionen, Storsteigen vgs og Røros vgs, samt en del ungdomsskoleelever og andre interesserte, fulgte innledningen og debatten via digitale kanaler.

Hovedinnleder til årets tema var Mette Nygård Havre fra Bergen. Hun har gjort avfallsreduksjon og matredding til livsstil. Hun jobbet flere år i avfallsbransjen, men driver nå sitt eget selskap, Grønne verdier, og folkebevegelsen «Spis opp maten». Etter innledningen deltok Nygård Havre i en paneldebatt med flere lokale deltakere, i tillegg til Stian Sandø, kjent fra bl.a. Newton og Farmen, som deltok digitalt.

Som oppfølging av klimatoppmøtet jobbet de involverte elevene videre med tematikken gjennom et undervisningsopplegg som bestod av foredrag av innlederne på Klimatoppmøtet, samt oppgaver der elevene skulle bruke kreativiteten sin til å komme opp med gode, innovative løsninger for framtida. Oppgavene ble jobbet med innen rammene av UEs programmer SMART og Innovasjonscamp.


OSUS EB 23 9 20

Nye samarbeidsavtaler

To nye kommuneavtaler ble inngått i 2020; Øystre Slidre kommune og Vestre Toten kommune. Kommuneavtalene innebærer en satsing på de prioriterte programmene SMART, Elevbedrift og Økonomi og karrierevalg.


Samarbeidsavtalen med SpareBank1-bankene i tidligere Oppland ble fornyet i 2020, og en ny samarbeidsavtale med UE Innlandet ble signert. Avtalen gjelder SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Lom og Skjåk, SpareBank 1 Ringerike Hadeland og SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

UE Innlandet fortsetter det gode samarbeidet med sine hovedsamarbeidspartnere SpareBank 1 Østlandet, Innlandet fylkeskommune, Eidsiva, Sparebankstiftelsen Hedmark og Regionrådet for Fjellregionen.


Aktivitetstall i 2020

Tabellen under viser antall elevtreff for noen utvalgte programmer og aktiviteter i 2020 sammenlignet med 2019. Totalt antall elevtreff for alle aktiviteter gikk ned fra ca 18.800 i 2019 til ca 11.500 i 2020. Dette henger selvsagt sammen med at nesten hele 2020 har vært preget av koronapandemien, som har medført store endringer i skolehverdagen for elevene og arbeidssituasjonen for lærerne. Noen av UEs arrangement innebærer at mange elever, lærere og samarbeidspartnere møtes, og disse arrangementene var det ikke mulig å gjennomføre på vanlig måte i 2020.

Aktivitetstall Innlandet 2020

Noen av programmene som har hatt en stor nedgang, gjennomføres med hjelp av samarbeidspartnere. Flere bedrifter og organisasjoner har hatt strenge restriksjoner, og ikke tillatt sine medarbeidere å reise ut på skolebesøk.

Elevbedrift har også stor nedgang. Sammenlignet med UB er det mange som driver EB i en kortere, intensiv periode, som gjerne leder opp mot en messe eller et marked. Slike arrangement har ikke vært mulig å gjennomføre i år, og flere skoler har derfor valgt å avlyse eller utsette elevbedriftsperioden.

I et år med pandemi er det likevel gledelig at tallet for elever i ungdomsbedrift holder seg forholdsvis stabilt.

Det er også verdt å merke seg at det har blitt laget mange digitale tilbud på tvers av fylker i 2020. Dette er f.eks. digitalt kick-off, kurs i forretningsplan, digital markedsføring, videopitch osv. Flere av disse kursene er distribuert som opptak til skolene, og lærerne har brukt dem når det passer inn i undervisningen. Derfor kan det være mange elever som har deltatt i disse kursene uten at dette reflekteres i aktivitetstallene.