Årsmelding 2020 Nordland: Nordland

Annerledesåret 2020

Utfordringene knyttet til pandemien har gjort at vi må tenke nytt og kreativt for å gjennomføre våre programmer ute i skolene. I løpet av året har vi bygget digital kompetanse, omstilt oss i takt med raske endringer og nådd ut til elever og lærere fra barnehage til videregående skole. Utfordringer tilknyttet pandemien og implementering av fagfornyelsen viser at entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen gang. Det handler om å gi elevene erfaringer og verktøy som problemløsere for å styrke fremtidens verdiskapere. Hele 22 Nordlandskommuner ser viktigheten av dette og har tegnet medlemskap med Ungt Entreprenørskap i løpet av 2020.

Styreleders ord - Merete Nordheim

2020 ble et annerledes år på alle mulige måter. Skoler ble stengt, hjemmekontor innført og digital kommunikasjon ble den nye normalen. Reglene endret seg stadig og plan a måtte ofte byttes ut med plan b, c, d eller e. Til tross for en omskiftelig hverdag var jeg som styreleder aldri bekymret for at det skulle stoppe helt opp i Ungt Entreprenørskap Nordland. De ansatte fant alltid løsninger på de ulike utfordringene og tilpasset med det programmene kontinuerlig til å både kunne fungere i åpne og stengte skoler.

Samtidig som de ansatte har stått på for at de unge skal få utvikle sine kreative ferdigheter og entreprenørielle evner i en usikker tid, har de ansatte blitt et levende eksempler på akkurat dette. De har sett mulighetene i en krevende tid og konkret gjort noe med dem. Som styreleder er jeg veldig stolt og takknemlig over jobben som har blitt gjort!

For meg er det også viktig å rette en stor takk til alle elever og lærere som i det siste året har lagt til rette for, og har hatt troen på å gjennomføre våre programmer i en spesiell tid.

Videre vil jeg takke kommunene, næringslivet og samarbeidspartnere i Nordland som har stilt opp for elevene, enten som jury i den "nye" digitale hverdagen, vært oppdragsgivere på digitale innovasjonscamper, kurs og arrangementer, samt bistått økonomisk slik at vi kan være med å forme Nordlands fremtidige verdiskapere!

Vi i Ungt Entreprenørskap Nordland ser frem til å få den normale hverdagen tilbake hvor vi igjen kan møtes fysisk!

60945504 10161774842420181 3892971765982298112 o

ÅRETS HØYDEPUNKTER

159967780 3771791206244225 4931574651964416685 n

Vårt Lokalsamfunn

Hvorfor betaler vi egentlig skatt, og hva brukes pengene til? Hva er velferd? Hva betyr det egentlig at vi har et demokrati?
Høsten 2020 gjennomførte Samarbeid mot svart Økonomi og Ungt Entreprenørskap Nordland programmet Vårt Lokalsamfunn på seks skoler i fylket. På Vega skole var fylkesordfører Kari Anne Bøkestad «lærer for en dag» og NRK Nordland var på besøk.

Skjermbilde 2021 03 23 kl 08 32 58

SMART Plast

Storsatsingen SMART Plast ble videreført i 2020 og nå med hele 5 av Nordlands renovasjonsselskap som samarbeidspartner. IRIS Salten IKS, Hålogaland Ressursselskap IKS, Reno-Vest, Lofoten avfallsselskap, Søndre Helgeland Miljøverk IKS bidrar med midler og viktig kunnskap i arbeidet med SMART Plast. Årets Tv-aksjon gikk til bekjempelse av plast i havet og ble i høst en viktig bidragsyter. I 2020 har 968 ivrige elever gjennomført SMART Plast og jobbet aktivt, kreativt og engasjert med løsninger på plastproblemet.

" «Vi digget opplegget fra dere, både store og små, og hadde fantastiske arbeidsøkter!» "
131893024 3544895372267144 5172929144688341157 n

Innovasjonscamp ”Livet i en boble”


«Ingen av oss er upåvirket av koronasituasjonen - sykdomsfaren og smittevernstiltakene har påvirket hvordan vi lever livene våre. Selv om korona skaper usikkerhet, gir den faktisk også gode muligheter til å tenke nytt og kreativt!»


Med tema psykisk helse, reiseliv og hjemmeskole ga Bodø kommune og Ungt Entreprenørskap ungdommen sjansen til nettopp dette - Innovasjon og nyskapning!

131890886 3544903612266320 6523165708251164916 o
82282764 2685799578176732 1672606122151772160 n

Kokkekamp 2020

På Ishavsbyen videregående skole i Tromsø, ble vår største kokkekamp noensinne gjennomført i januar. Prosjektet er i regi av Ungt Entreprenørskap Nordland og Troms, og ble avholdt for tredje år på rad. Dette er en viktig arena for nettverksbygging, både for kommende kokkespirer og for restaurantbransjen.

Med ekstra fokus på rekruttering til det yrkesfaglige utdanningsprogrammet restaurant-og matfag, var også elever fra 9.-og 10.trinn deltakere.

81797487 2685800241509999 4281692252167733248 n
87380718 113185676942165 3310427145259450368 n

Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter 2020

15 og 16.mars 2020 skulle Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter arrangeres i Bodø. Noen dager i forkant stengte Norge ned. Vi måtte omstille oss kjapt, og Fylkesmesterskapet 2020 ble i digital drakt.
Med 74 påmeldte ungdomsbedrifter og mange dyktige jurymedlemmer i sving, kåret vi vinnere i 14 kategorier.
Prisen for Nordlands Beste Ungdomsbedrift gikk til Lærere uten grenser UB fra Narvik videregående skole. De gikk også helt til topps og tok 1.plass i pitchekonkurransen på NM.

87225242 109338207326912 4543585571032793088 n
123139807 3408851812538168 1365754515041279075 o

Ung Skaperkraft i Nord

Hvordan kan lærere og arbeids-og næringsliv sammen jobbe frem skaperkraft i sin region?
I samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge skapte vi en arena der lærere fra både ungdomsskolen, videregående, skoleledere og arbeids -og næringsliv møttes til en spennende og innholdsrik fagdag, UNG Skaperkraft i Nord, i Vesterålen.
Fagdagen hadde foredrag fra lokalt næringsliv, en inspirerende workshop og erfaringsdeling på tvers av skoler/arbeidsplasser på programmet.

Aktivitet

Skjermbilde 2021 03 23 kl 08 18 26

Økonomi

Skjermbilde 2021 03 22 kl 16 09 02