Årsmelding 2020: Rogaland

UNGT ENTREPRENORSKAP 2020 c Fotograf Siv Sivertsen 115

2020 ble året for omstilling. Og vekst!

2020 var året vi skulle vi hente ut gevinsten av at vi hadde rigget oss for å møte interessen og etterspørselen vi opplevde fra skoleeiere i Rogaland. Vinteren 2020 fikk alle kommunene i fylket tilbud om å inngå samarbeidsavtale med oss for å sikre langsiktig og forutsigbar aktivitet for elever og lærere. Målet var at så mange kommuner som mulig ville takke ja i løpet av våren slik at vi kunne gå i gang med programmene våre i barne- og ungdomsskoler fra høsten av. Lite visste vi at skolen skulle få helt andre ting å tenke på.

Entreprenørskap fra hjemmekontor

4. mars 2020, rett etter vinterferien, arrangerte vi Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter ved Forum Expo i Stavanger. 700 elever deltok og vi gjennomførte arrangementet etter de smittevernsanbefalingene som gjaldt på det tidspunktet. Uken etter stengte landet ned.

Fylkesmesterskapet var det siste fysiske arrangementet vi gjennomførte i 2020. Etter 4. mars måtte vi, som alle andre, omstille oss. Vi satt på hjemmekontor og lærte oss verktøy og metoder mens veien ble til foran oss. Vi lagde rutiner for hvordan vi skulle håndtere rødt, gult og grønt nivå da disse ble innført for skolene. Det viste seg å bli veldig nyttig i møte med den nye arbeidshverdagen vår.

Digitale arrangementer som engasjerer

Rett over påske skulle vi arrangere Regionsmesterskap for Elevbedrifter på ungdomsskolen. Vi kunne ikke samle dem fysisk og løsnigen ble digital. Elevene sendte inn digitale pitcher og presentasjoner og juryene vurderte bidragene via Teams og Zoom. Vinnerne ble annonsert via sendiger på Facebook. Det fungerte overraskende greit. Samtidig gjorde vi oss noen erfaringer som vi tok med oss til neste arrangement.

Lærerseminar, NM for ungdomsbedrifter, kurs, veiledning, Innovasjonscamp, KickOff, Syretest av forretningsideer. Alt ble gjennomført digitalt. Og for hver gang lærte vi noe som gjorde at vi kunne øke kvaliteten på neste gjennomføring.

Det å skape godt innhold og gode møter mellom mennesker digitalt, er krevende. Spesielt når målgruppen er barn og ungdom. Det nytter ikke bare å ha tekniske løsninger på plass, det som blir formidlet må treffe målgruppen. 2020 ble året hvor vi virkelig fikk bryne oss på innholdsproduksjon "minutt-for-minutt" slik at vi var sikre på at den stunden elevene skulle følge en sending, eller delta i et møte, ble verdifull for dem. Husk at noe av det viktigste Ungt Entreprenørskap gjør er å skape en arena hvor elevene får fortelle verden om ideene sine. De skal få vise fram løsningsforslag, produkter eller tjenester til noen utenfor skolen. Ingenting kan ersatte de gode, fysiske møteplassene for akkurat dette. Men digitale møter og samtaler har tross alt vært bedre enn ingenting. Vi legger ikke sjul på at vi ser fram til at vi igjen kan legge til rette for fysiske møteplasser.

Aktiviteten har holdt seg oppe

Vi var veldig spente på hvordan aktiviteten ville bli når vi tok fatt på nytt skoleår høsten 2020. Heldigvis har det de siste årene blitt stadig flere lærere som tar i bruk våre metoder i klasserommet og vi opplever at vi har tett og god dialog med dem. De aller fleste gikk i gang med Elev- og ungdomsbedrift som planlagt. Det var selvsagt krevende til tider, særlig i de periodene hvor skolene var på rødt nivå. Det er ikke lett å drive ungdomsbedrift når man ikke kan samles som gruppe. Det er krevende å få avtaler med kunder og leverandører når man ikke kan besøke bedrifter utenfor skolen. Det er vanskelig for lærere å veilede en produktutviklingsprosess når elevene sitter hver for seg på hjemmeskole.

Vi fikk en nedgang på 7% i antall elever som driver Ungdomsbedrift (VGS), det tenker vi at vi henter inn igjen neste år. Samtidig opplevde vi en økning på hele 30% i Elevbedrift (ungdomsskolen). 31 ungdomsskoler driver nå Elevbedrift, ni av disse er helt nye i 2020. Veksten, til tross for en krevende smittevernssituasjon i skolen, tror vi skyldes at lærere så at det gir elevene verdifull og virkelighetsnær praksis at de får lære gjennom å drive en bedrift. Elevbedrift ble en veldig god erstatning når de ikke kunne ta elevene ut av skolen for å delta på yrkesmesser eller ha arbeidsuker. Den erfaringen håper vi de tar med seg videre også når pandemien er over.

Kommunene inngår avtaler med oss!

Målet var at alle kommunene i Rogaland skulle få tilbud om samarbeidsavtaler med oss i løpet av 2020 og at halvparten av dem ville takke ja. Våren 2020 hadde skolekontorene rundt omkring mer enn nok å tenke på knyttet til håndteringen av pandemien. Utover høsten begynte imidertid avtalene å tikke inn. Og da året var omme kunne vi konstantere at 14 av 23 kommuner hadde signert avtale. Disse representerer tilsammen 80% av innbyggerne i fylket vårt.

Det er vi svært godt fornøyd med! Det gir oss forutsigbarhet med tanke på bemanning og aktivitet. Det gir kommunene trygghet for at de får tilgang på undervisningsmetoder, kurs og veiledning. Dette vil øke aktiviteten i årene som kommer! Men enda viktigere: det gir flere elever verdifulle erfaringer gjennom skolegangen. Flere elever vil få trene på å ta tak i utfordringer de ser rundt seg og se etter muligheter for å komme opp med gode ideer som kan skape verdi for andre. De får ta ansvar og initiativ for å sette ideene ut i livet og de får trening i å ta kontakt med andre, utenfor skolen, for å få ting til å skje. Dette gir praktiske og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt i skolehverdagen. Ikke minst er det erfaringer som kommer godt med når de skal ut i arbeidslivet!

Barneskolene står for tur

Vi hadde rigget oss for å starte arbeidet med å innføre programmene våre i barneskolen allerede høsten 2020. Åslaug K. Aarhus ble ansatt som ny rådgiver med spesielt fokus på å implementere SMART-programmet. Det ble ekstra krevende på grunn av pandemien og fordi vi ikke hadde det samme aktivitetsgrunnlaget i barneskolen som på de andre skolenivåene. Men høsten ble brukt til å forberede lærerkurs og gjennomføringer slik at vi fra januar 2021 kunne gå i gang. De piloteringene vi har gjort av programmet tidligere har blitt svært godt mottatt og vi er sikre på at aktiveten vil ta seg opp fra 2021.

Finansiering og samarbeidspartnere

Samarbeidspartnerne våre har vært fantastiske gjennom et krevende år! Også de har tilpasset seg når vi har vært nødt til å endre på arrangement og gjennomføringer. De har stilt opp i digitale møter med elever, deltatt i juryarbeid og vært gode sparringspartnere når vi har planlagt digitale arrangement. Samtlige har opprettholdt og videreført samarbeidsavtalene med oss, det er vi svært takknemlige for!

I 2020 hadde vi naturlig nok lavere reiseutgifter og arrangementsutgifer som følge av pandemien. Det gjør at vi sitter igjen med et overskudd i 2020. Disse midlene kommer imidlertid svært godt med når landet åpner opp igjen og alle de nye kommuneavtalene skal iverksettes. For vi kommer til å ha mye å gjøre i årene som kommer!

En stor takk til de ansatte!

Som leder er jeg mektig imponert, og ikke minst stolt, over den innsatsen som rådgiverne i Ungt Entreprenørskap Rogaland har lagt ned i 2020. De har veiledet lærere i utallige timer på Teams, tilpasset undervisningsmateriell slik at det har fungert for hjemmeskole, gjennomført digitale premieutdelinger fra hjemmekontor, koordinert jurymøter og blitt "bært" rundt i klasserom via en PC for å se på forretningsideene til elevbedrifter. Ikke minst har de holdt humøret oppe og vært gode støttespillere for kolleger både "hjemme" og i andre fylker. Det at de leverer aktivitet, med kvalitetet, også gjennom en pandemi er imponerede!

UNGT ENTREPRENORSKAP 2020 c Fotograf Siv Sivertsen 148

Vi har lært mye som vi tar med oss videre, også når pandemien er over. Men mest av alt ser vi fram til at verden sakte men sikkert kommer tilbake til normalen, slik at vi igjen kan skape fysiske møteplasser mellom mennesker fra skole og arbeidsliv.


Maria Aasbø,
Daglig leder, Ungt Entreprenørskap Rogaland


Høydepunkter i 2020

Gumbox vinner FMUB2020

Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter

Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter (FMUB) gikk av stabelen 4. mars 2020 i Forum Expo. 122 ungdomsbedrifter deltok med totalt 652 elever. Disse representerte 21 ulike videregående skoler. Med oss hadde vi 60 jurymedlemmer fra arbeids- og næringsliv som juryerte de ulike konkurransene.

Se filmsnutt fra FMUB.

Her finnes oversikt over alle vinnerene.


1

Regionsmesterskap for Elevebedrifter

Arrangementet ble det første vi gjennomførte digitalt. 47 Elevbedrifter fra ni ulike skoler deltok i seks ulike konkurranser. 27 jurymedlemmer vurderte de innsendte bidragene. Flere av jurymedlemmene spilte inn annonsering av vinnerne enten fra hjemmekontor eller ute i naturen. Vi klipte det hele sammen til to premierutdelinger som vi lanserte på Facebook. Vi anbefaler å ta en titt på fylkets yngste gründere:

Se premieutdelingen fra Nord-Rogaland

Se premieutdelingen fra Sør-Rogaland


Eco Nett UB Gruppebilde med produkt

NM for Ungomsbedrifter

Rogaland hadde åtte bedrifter med, tre av disse kom videre til finaler etter de innledende rundene.

Vi hentet hjem fire plasseringer:

  • Beste kundeopplevelse på nett: 2. plass til Econett UB fra St. Svithun VGS
  • Beste regnskap: 2. plass til Gumbox UB fra Tryggheim VGS
  • Beste HR-bedrift: 3. plass til Eplekjekkasane UB fra Tryggheim VGS
  • Bærekraftsprisen: 3. plass til Eplekjekkasane UB fra Tryggheim VGS

Les mer om NM-deltakelsen her.


Bilde ola halvorsen

KickOff for Ungdomsbedrifter

Også KickOff måtte gjennomføres digitalt i 2020. Resultatet ble at vi produserte en forhåndsinnspilt sending som elever ved videregående skoler over hele landet kunne følge. Til sammen 12.000 elever drev ungdomsbedrift i Norge i 2020. Ved å gi dem muligheten til å se sendingen samtidig fra klasserom og auditorier, kunne de få følelsen av å være med på noe stort! Også Ola Halvorsen bidro i sendingen med sine skråblikk på det å drive business. Kanskje ikke helt etter boka, men det fikk smilet fram hos elevene!

Les mer om KickOff her.


123590147 919599018571067 8944310582694362400 n

Syretest av forretningsideer

I oktober fikk vi for første gang innblikk i forretningsideene til høstens ungdomsbedrifter. 69 ungdomsbedrifter benyttet seg av muligheten til å møte rådgivere fra lokalt arbeids- og næringsliv. Hvert rådgiverpanel valgte ut sine favoritter og blandt disse ble tre ungdomsbedrifter belønnet med kr 2.000,- i "Boost-midler" for å videreutvikle forretningsiden. Det var Sparebank 1 SR-Bank som delete ut "Boost-midlene" i samarbeid med oss.

Les mer om syretesten her.


Var energi challenge

Vår Energi Challenge

Innovasjon er viktig for å løse framtidens energiutfordringer på en bærekraftig måte. Det er bakgrunnen for Vår Energi Challenge som arrangeres for elever ved Teknologi- og forskningslære. Elever ved to ulike videregående skoler fikk utfordringene presentert før jul og jobbet gjennom våren med løsningsforslag. Elevene fikk rådgivning fra ansatte i Vår Energi undervegs og finalen ble arrangert i mai.

Se Vår Energi annonsere vinnerne her.


Skjermbilde 3

Digital koronacamp

I september arrangerte vi en spennende Innovasjonscamp sammen med Lyse AS. Tilsammen 440 ungdomsskoleelever fra Stavanger, Sandnes og Time fikk følgende utfordring: Tenk deg tilbake til mars 2020 da landet stengte ned på grunn av Covid19 og alle måtte sitte på hjemmeskole. Hvilke digitale og teknologiske løsninger skulle du gjerne hatt i en slik situasjon? Elevene fikk tilsendt problemstillingen og ressurser via en egen nettside og de sendte inn presentasjonen digitalt.

Se filmen hvor vinnerne annonseres her.


120417908 799025520927204 2599251647911566050 n

TeknologiSMART

SMART er et program for 4.-7. trinn på barneskolen. Endelig er vi i gang med programmet i Rogaland! Åslaug K. Aarhus ble ansatt i august som rådgiver for SMART. Det har vært krevende å komme i gang på grunn av pandemien, men høsten har gått med til planlegging og klargjøring slik at flere skoler kan gjennomføre programmet våren 2021. Vi har likevel gjort noen vellykede piloteringer i Stavanger, blandt annet ved Vaulen skole. Les mer om SMART ved Vaulen


122168324 756790924898102 7530894013449855189 n

Årets entreprenørskapslærer

Jan Knudsen fra Giske ungdomsskole i Sandnes ble kåret til årets entreprenørskapslærer i Rogaland i 2020. Han har sammen med sine kolleger ved Giske ungdomsskole jobbet målrettet med elevbedrifter i valgfaget "Uvikling av varer og tjenester"i flere år. Flere av elevbedriftene videreutvikler bedriftene sine gjennom hele løpet fra 8. til 10. trinn og blir stadig utfordret av Jan både på videre produkt- og tjenesteutvikling samt markedsføring og bærekraft.

Les mer om Jan og kåringen her


202103 Illustrasjon kart kommuneavt Rogaland

Kommuneavtaler

Kommunene merket med grønt i kartet har inngått samarbeidsavtale. Disse er:
Utsira, Vindafjord, Tysvær, Haugesund, Karmøy, Bokn, Suldal, Strand, Stavanger, Sandnes, Sola, Time, Hå, Eigersund og Sokndal.
Kommunene får tilgang på våre grunnskoleprogrammer, undervisningsmateriell, veiledning og kurs for lærere, samt deltakelse på arrangementer i vår regi.


Årsregnskap og balanse 2020

Arsresultat 2020
Balanse 2020