Årsmelding 2020: Oslo

UE OSLo felles
UE Oslo fra venstre: Rebekka de Leon, Lisa Finnanger Lysgård, Hege Grande Fjellbirkeland, Henriette Fiskum Ranum, Kim Østberg Larsen, Silje Bretvik Gundersen, Siv Elin Dammen
"«Fremtidens arbeidstakere skapes nå, og vi må gi dem de kunnskaper og ferdigheter de trenger for å mestre utfordringer i kjente og ukjente situasjoner»"
Siv Elin Dammen, daglig leder UE Oslo

DAGLIG LEDER HAR ORDET

2020 har vært et år helt utenom det vanlige. Som alltid gikk vi i gang med et mål om å se muligheter og gjøre noe med dem, men ikke visste vi at dette var året hvor vi virkelig skulle få trent og testet både endringskompetanse og kreativitet mer enn noen gang. Pandemien har gitt oss både utfordringer og muligheter, men når jeg nå ser tilbake, er det faktisk mulighetene som står tydeligst frem. Jeg er imponert og stolt over hvordan Ungt Entreprenørskap Oslo har håndtert disse med initiativ og løsningsfokus. Vi har gjennomført alle arrangementer som var planlagt, de fleste digitalt, og har møtt flere elever i videregående og studenter i høyere utdanning enn i fjor. Vi har bygget digital kompetanse og har lært ved å gjøre!

Vi har gjennom 2020 vært fem ansatte i UE Oslo og har hatt noen utskiftninger og prosjekter. Isabel Næss, ansvarlig for høyere utdanning var med til april, og i mars fikk vi inn Rebekka de Leon som hennes erstatter. Mathias Norheim avsluttet engasjementet som trainee i juli for å bli student, og inn i hans sted kom Silje Bretvik Gundersen. Vi satte i gang et eget prosjekt knyttet til Ungdomsbedrift i yrkesfaglige utdanningsprogram og var så heldig å få med oss vår tidligere kollega, Hege Grande Fjellbirkeland, som prosjektleder. I tillegg hadde vi også, fra september til november, en intern fra NTNU, Lisa Finnanger Lysgård. Sammen med Henriette Fiskum Ranum, Kim Østberg Larsen og meg har vi jobbet for å kartlegge hvilke behov som finnes, vi har utforsket muligheter, utviklet løsninger, testet, utviklet videre og testet igjen. Vi har selv fått teste prosesser som vi vanligvis lærer bort til andre, og jeg tenker at det gjør oss både sterkere og enda bedre i stand til å løse UE Oslos utfordringer i fremtiden.

I høyere utdanning har vi litt høyere aktivitetsnivå i 2020 og omtrent samme antall Studentbedrifter som i fjor. Vi ser at høyere utdanning er opptatt av innovasjon, men at de trenger verktøy for å knytte dette inn i de enkelte studier og sikre arbeidslivsrelevans for studentene. Her mener vi UE har en funksjon, og vi ser nærmere på hvordan vi kan ta en tydeligere rolle i dette arbeidet ved å knytte det opp mot bærekraft. Vi har flere spennende piloteringer på gang og håper dette vil gi oss nyttige erfaringer på veien mot å nå enda flere studenter og økt kapasitet på dette nivået.
I videregående skole har vi klart å opprettholde den store økningen i antall elever i Ungdomsbedrift fra i fjor og hadde i 2020 over 1200 elever med i programmet. Vi har spesielt jobbet med å utvikle vårt tilbud og gi ekstra oppfølging til yrkesfaglige utdanningsprogram, og vi vil fortsette denne satsingen også inn i 2021. For ungdomstrinnet og Elevbedrift har vi sett de største konsekvensene av pandemi og endringer i skolehverdagen. Mange skoler har ikke hatt mulighet til å sette i gang entreprenørskapsaktivitet i 2020 og det gir utslag på aktivitetstallene våre. Vi har planer for fylkesmesterskap, digitale alternativer og konkretisering av elevbedriftsprosessen som vi håper vil gjøre at de som ikke kom i gang i høst, kommer i gang i vår og neste skoleår. Vi håper å komme tilbake til mer fysiske møter, men har med oss erfaringer fra digitale gjennomføringer som vi uansett håper vil gi flere elever på ungdomstrinnet i Oslo tilbud om entreprenørskap i utdanningen.

Jeg vil med dette få takke alle våre samarbeidspartnere, både de som bidrar økonomisk og de som jobber sammen med oss i Osloskolen. Dere gir alle viktige bidrag til UE Oslos arbeid, og sammen skaper vi verdier for Oslo og Norge i fremtiden. Jeg ser frem til et nytt godt entreprenørskapsår sammen med dere.

Siv Elin Dammen, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Oslo

Foto Leikny Hinkel

ELEVBEDRIFT (UNGDOMSTRINNET)

Det ble en utfordrende avslutning på skoleåret 2019-2020. Nedstengingen av samfunnet gjorde at vi måtte avlyse vårt fysiske fylkesmesterskap 31. mars og i stedet lage en digital løsning hvor 36 elevbedrifter deltok. Seks elevbedrifter representerte Oslo også under det digitale nasjonale elevbedriftsmesterskapet i mai. Der vant Slurp EB og PetWalk EB, begge fra Brannfjell skole, premier. Foto til høyre av Slurp EB er hentet fra Brannfjell skoles hjemmeside.
Resultater Digitalt Fylkesmesterskap Elevbedrift Oslo 2020

SOS UB mindre

UNGDOMSBEDRIFT (VIDEREGÅENDE SKOLE)

10. mars arrangerte vi Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrift. Det var vel ett av de siste store fysiske arrangementene som fant sted i Oslo før nedstengingen var et faktum allerede dagen etter. 12 ungdomsbedrifter gikk videre til finalen i "Oslos beste ungdomsbedrift" hvor SOS UB fra H2O vgs (Hersleb vgs) vant.

Resultater fra Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter Oslo 2020

P Aramate SB

STUDENTBEDRIFT (HØYERE UTDANNING)

19. november var mye av Oslo stengt ned igjen, men vi var innstilt på å holde aktiviteten oppe og tilbudet vårt ved like. Et heldigitalt Fylkesmesterskap for Studentbedrift fungerte godt på Zoom for de 16 deltakende studentbedriftene. Paramate SB fra Høyskolen Kristiania vant den gjeveste prisen "Beste Studentbedrift".

Heldigitalt fylkesmesterskap for studentbedrifter 2020

Årsregnskap for 2020

Arsregnskap UE Oslo s1
Arsregnskap UE Oslo s2
Arsregnskap UE Oslo s3
Arsregnskap UE Oslo s4