Årsmelding 2020: Trøndelag

UET 2020

Leder: WALK THE TALK

ved daglig leder Frank Norbeck


En av de fokusområdene vi har i Ungt Entreprenørskap i møte med ungdommene, er å trene de på kreativitet og kritisk tenkning. En ting er å formidle dette, men i 2020 ble vi tvunget til å leve som vi prediker. Når alle pilene på seinvinteren pekte oppover, måtte vi avlyse årets høydepunkt – fylkesmesterskapet, bare 48 timer før åpningssekvensen. Dette ble starten på ett av de mest spennende årene i organisasjonens historie, hvor vi ble tvunget til å tenke nytt omkring alt vi tradisjonelt foretok oss.


I løpet av ei drøy uke i mars, lå skissene klare for å arrangere et digitalt fylkesmesterskap. Omtrent på samme tid, kunne vi begynne å arrangere de første digitale SMART-campene i barneskolen. Og rett etterpå hadde vi den første digitale innovasjonscampen på en ungdomsskole. At de ansatte i Ungt Entreprenørskap Trøndelag har kreativitet i sitt DNA, er nok ikke mange forbauses over. Utfordringen var likeså stor da vi mente at vi hadde gode løsninger, og ble nødt til å tenke oss om an andre gang om dette var riktig – da ble vi tvunget til å sette spørsmålstegn rundt egne gode ideer og initiativ.


Dette førte konkret til at vi tredoblet antall elever som gjennomførte SMART-programmet i barneskolen, flere elever enn tidligere etablerte sin egen elevbedrift og nesten tusen flere elever deltok på en innovasjonscamp!

UE portretter 201902 2

Når vi nå ser tilbake, vet vi at vi har fått trent oss (og forhåpentligvis blitt dyktigere) på akkurat disse kompetansene, og med et grunnleggende positivt fokus blant alle ansatte var vi godt rustet til et nytt skoleår i august og vi er i dag langt tryggere på at vi kan formidle entreprenørielle ferdigheter og metoder til alle elever og lærere i fylket.

Likevel vet vi at det er i det fysiske møtet med elever og lærere den viktige relasjonen oppstår, hvor de ekstra spørsmålene kommer, hvor dialogen flyter lettere og det er langt mer overkommelig å «se» elever på en mer optimal måte.


I dag står Norge foran en formidabel utfordring. Eksperter sier at vi er avhengige av å etablere 25.000 nye arbeidsplasser hvert eneste år de neste ti årene. Det nye læreplanverket blir mer og mer innført i hele skoleløpet, et læreplanverk som passer som hånd i hanske med våre metoder. Dette betyr til sammen at Ungt Entreprenørskap har aldri vært viktigere for Norge enn akkurat i dag. Vi som region og nasjon er avhengige at dagens barn og ungdom kommer ut i arbeidslivet om 5-20 år med kunnskaper om verdiskapning, evne til å lære av egne erfaringer, kreativitet og samhandlingskompetanse mellom ulike fagdisipliner. Vi er klare for å bidra i den jobben som skal gjøres for å opprettholde en god og bærekraftig levestandard i Trøndelag og Norge.


Høydepunkter 2020

Digitale innovasjonscamper

Ungt Entreprenørskap Trøndelag ble som mange andre digitale 12.mars 2020. Å dra ut på skoler ble uaktuelt, og vi måtte finne nye måter å møte elever og lærere på. Her begynte en prosess med å gjøre barneskoleprogrammet vårt Smart, tilgjengelig på digitale flater. Etter dager med utvikling fra rådgiverne på grunnskole var det klart. Kontrastene til «normale» gjennomføringen ble enorm, ikke bare var oppstart fra oss digital, men også elevenes gruppearbeid var digital, de satt på hvert sitt kjøkkenbord. Dette ble gjennomført for flere hundre elever i Trøndelag, og klarte å doble SMART-tallene våre.


Vi digitaliserte også flere innovasjonscamper. Der opplevde vi det veldig enkelt å få inn innledere. Alt fra stortingsrepresentanter til direktører fikk brått god tid, og kunne besøke elevene fra sin egen stue.


Currentub

Current Ungdomsbedrift - ønsker å skape fornybar energi gjennom bølgekraft!


Hvis du en gang i fremtiden skaffer deg ditt eget lille bølgekraftverk til hytta, så skal du vite at ideen ble født av en gjeng skoleelever på Thora Storm Videregående skole. De lager et minikraftverk som skal senke kostnadene ved produksjon og vedlikehold, og dermed gjøre bølgekraft til en attraktiv energikilde. Deres ide om en ny type bølgeapparat er innovativ og skal kunne realiseres for bruk på lik linje med andre fornybare energikilder. Ideen har fokus på å bevare naturen med et rimelig produkt som også er robust nok til å vare.


Current UB ble Norges beste ungdomsbedrift i 2020 og deltok på digitalt EM arrangert av Portugal. De er også 1 av 5 norske ungdomsbedrifter som skal delta på "Euronext blue challenge". Bedriftene som deltar, har fokus på bærekraftig blå innovasjon og entreprenørskap. Med på laget har Current UB to flotte mentorer fra Oslo Børs og VPS som skal hjelpe de med å nå nye må.


Med økonomisk støtte fra Ungdomsfondet Trønderkassa har de videreutviklet bølgekraftverket. I tillegg til økonomisk støtte får de unge gründerne god hjelp fra eksperter på feltet. En av dem som har hjulpet til med det er Bård Lund Johansen i BLJ Engineering.


De har fått laget en pilotutgave av bølgekraftverket, som har stått på Trondheim havn ei stund og produsert strøm. Nå har de, med god hjelp fra samarbeidspartneren Fosen Kraft, flyttet piloten til Fosen, og fjernmåler strømproduksjonen kontinuerlig!


I første omgang ønsker de unge gründerne å kunne bidra med et bedre og rimeligere produkt for hytteeiere ved kysten. På sikt kan det skaleres opp og tas i bruk av flere. Bølgekraftverket skal kunne produsere strøm året rundt og være skånsomt mot naturen.


Asheim

Åsheim ungdomsskole rustes for å møte framtida!


Etter å ha deltatt på fjorårets Kraft-samling i regi av Trondheim kommune og Ungt entreprenørskap Trøndelag, der den samskapte byen var tema og Innovasjonscamp ble bruk som medvirkningsprosess, så bestemte Åsheim ungdomsskole seg for at de ønsket å involvere Ungt Entreprenørskap og dette verktøyet, når de dette skoleåret skulle involvere alle ansatte og elever ved skolen for å se hvordan de kan gjøre skolen sin enda bedre. Skolens kjerneverdier og visjon, fagfornyelsen og 21.st. century skills, var viktige ledetråder for utviklingsarbeidet.


Det var imponerende og se hvordan skolen jobbet for å skape en felles forståelse, engasjement og kreativitet rundt de store omveltninger som skolen kanskje står overfor. Utviklingsgruppa, bestående av både lærere og ledelse, planla og gjennomførte Innovasjonscamp for resterende ansatte, og dette er ganske unikt. Og kanskje enda mer unikt er det at de selv produserte en oppstarts-film som tok alle deltagerne gjennom både skolehistorien og Åsheims historie på en informativ og humoristisk måte. Gjennom selv å gjennomføre alle faser i Innovasjonscamp fikk de ansatte opplæring i metoden, samtidig som utviklingsgruppa fikk inn verdifulle ideer fra alle ansatte.


Når skolen først var i så god gang, bestemte de seg like greit for å involvere elever på alle trinn, og det også på samme dag. Allerede 1.desember ble elevene møtt med julemusikk og magisk stemning i skolegården, før de ganske så uvitende entret sine klasserom, intetanende om hva lærerne hadde pønsket ut for denne dagen. Latteren runget i korridorene da alle hadde en felles kick off med filmvisning, der deres egne lærere, rektor og elever bød på seg selv. Engasjerte lærere førte elevene gjennom prosessen med stø hånd, og dermed var hele skolen involvert i utviklingsarbeidet.


Utviklingsgruppa skal nå se på alle ideene og ønskene som har kommet inn, sortere og la lærere og elever få teste ut og realisere noen av ideene våren 2021. Vi vet alle at enhver handling er verdt mer enn tomme ord, og medvirkningsprosesser skaper lite videre engasjement dersom det ikke skjer noe . Vi følger spent med fortsettelsen av utviklingsarbeidet ved denne skolen, og håper at vi på samme måte kan prøve ut elevbedrift som pedagogisk læringsmetode når ideene skal videreutvikles, testes og gjennomføres.