Årsmelding 2020: Troms og Finnmark: Arktis

Årsmelding, Troms 2020

En region med sterk vekst og de beste muligheter!

Det er Troms, det. Visste du at Nord-Norge er den regionen i hele landet med sterkest vekst de siste 10 årene? Og at det er her de største mulighetene ligger framover? Det største hinderet for videre utvikling ligger i mangelen på nok og riktig kompetanse. Vi får ikke utviklet reiselivet eller havnæringene, og de lokale entreprenørene våre får ikke levert tilbud på de store prosjektene-med mindre de har gode folk til å gjøre jobben! På samme tid ser vi at de unge flytter. Et paradoks. Men faktum er at de fleste ikke vet at vi er flinkest i klassen. Det er ikke det vi snakker om rundt middagsbordet, i spaltene i lokalavisa og på sosiale medier. Så kanskje er det ikke så rart at ungdom i nord ikke ser mulighetene og tenker at man må sørover for å finne en spennende jobb.

Entreprenørskap handler om å se mulighetene i problemene, og gjøre noe med dem. I Ungt Entreprenørskap Troms jobber vi hver dag for å lete etter mulighetene i problemene i nord sammen med elever og lærere. Vi har et sterkt og fokusert nærings- og arbeidsliv med på laget som viser fram mulighetene og alt det spennende vi holder på med her oppe! Vi har tro på å lære ved å gjøre som tilnærming, og gir barn og ungdom selvtillit til å ha tro på egne evner og ideer.

I 2020 fikk vi endelig i gang Sør-Troms som region
Med en egen representant som skal jobbe for mye mer entreprenørskap blant barn og unge i regionen. Nå mangler det bare noen få kommuner på laget før vi er komplett. Arbeid med kreativitet og skaperglede allerede i barneskolen bygger en grunnmur for videre arbeid på videregående skole og høyere utdanning, Det er viktig å starte tidlig!I fjor hadde vi for første gang med samtlige VGS i region Troms som har jobbet med Ungdomsbedrift! Og det i et svært utfordrende år. Gjennom ungdomsbedrift lærer elevene hva det egentlig vil si å jobbe med innovasjon, starte en bedrift og jobbe i team. Det gjør at du er mer forberedt på hva som venter etter utdanning. For noen er det en viktig realitetsorientering. For andre et lys i tunellen. Visste du at elever som har hatt ungdomsbedrift har 50 % større sannsynlighet for å starte en egen bedrift senere i livet? Vi trenger flere nye arbeidsplasser i nord.

UE Troms blir sammenslått med UE Finnmark fra og med 2021

Det legger grunnlaget for et større og mer fokusert lag med mål om enda mer entreprenørskap ute i skolen i begge regioner. Og det er viktig, for utfordringene er like i hele regionen, og vi har ingen å miste.

"Endring kommer ofte når man ikke har noe valg. Det er det siste året et utrolig godt eksempel på. Selv om mange bedrifter og organisasjoner har hatt det tøft, har man også blitt mye bedre på digitale løsninger og man har sett at det går an å endre seg i takt med omgivelsene og overleve. Å lære ved å gjøre. Det er UE sin leveregel- nå har mange også utenfor UE fått gjort det samme. Det er verdifull kompetanse i tiden framover. Og kanskje gjelder det ekstra for fylket lengst nord, der avstandene er lengst, og været dårligst. Jeg mener at vi fremover vil finne mange nye måter å løfte oss på. Nettopp på grunn av den tiden vi har vært igjennom."
Liv Brandvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark
121963938 4176476795697907 5312719247258227261 o
119096802 4062528957092692 359494253867617141 o
143600421 4476665912345659 4056917249607693525 o
120032482 4097375100274744 3763096233726441016 o

Høydepunkter, Troms

Kokkecamp

13.-14. januar 2020 arrangerte vi derfor Kokkecamp for restaurant- og matfagelever fra Troms og Nordland – for 3.gang! Årets kokkecamp fant sted i Tromsø, på Ishavsbyen vgs. Fra videregående nivå deltok hele 82 elever fra restaurant- og matfag i Troms og Nordland fylke (44 fra Troms, 19 av disse fra skoler med blå fag) på arrangementet, fra ungdomstrinn deltok 51 elever (8.-9.trinn) fra både Grønnåsen ungdomsskole og Finnsnes ungdomsskole. Inkluderingen av ungdomsskoleelever ble gjort for å styrke rekrutteringen til restaurant og matfag – en linje som dessverre sliter med dårlige søkertall i store deler av Nord-Norge, men som er svært viktig for sjømatnæringa.

Elevbedrift

I ungdomsskolen bruker Ungt Entreprenørskap i stor grad elevbedrift som pedagogisk metode. Det handler om å ha en idé og gjøre noe med den. Elevene får starte, drive og avvikle en liten bedrift over en periode. Til tross for omstendighetene året 2020 har bydd på, har elevbedrifter vært aktive både som helårsprosjekt og tverrfaglige prosjekter i ulik lengde. I arbeidslivsfag har seks ungdomsskoler i Tromsø startet opp helårlig elevbedrift høsten 2020 med fokus på yrkesfag. Vi ønsker at elevene skal få utdypende informasjon om hvilke utdanningsmuligheter som finnes innenfor yrkesfagrettet linje.

Gjennom elevbedrift og vår metode har vi gjennom året fått inn ulike bedrifter med bredt kompetansefelt slik at elevene ser muligheter.I 2020 har Ungt Entreprenørskap Troms hatt stort fokus på bærekraft når skoler går i gang med elevbedrift. Mye av inspirasjonen, oppgavene og den faglige formidlingen har derfor omhandlet miljø, avfall og gjenbruk i år. Dette er i tråd med den nye overordna delen i fagfornyelsen, hvor et av de tre store tverrfaglige temaene er bærekraftig utvikling. Mange skoler har avventet de store tverrfaglige prosjektene, i håp om at restriksjoner og smittevern skal lette. Dermed har mange skoler valgt å gjennomføre tverrfaglige prosjekt på vårhalvåret 2021. Det ser ut til at corona holder taket enda litt til, men fordelen med pandemien, er at samtlige elevbedrifter har anledning til å delta på elevbedriftsmesterskapet, siden det i år blir digitalt.

Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter, region Troms
Da nedstegningen kom i fjor ble fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter først avlyst, før vi fant en digital måte å gjennomføre det på. Elever og jurymedlemmer fant hverandre på teams slik at vi fikk juryert, og bestemt vinnere i alle kategorier, med unntak av 2! Det er vi utrolig stolte av, og det var viktig for elevene å få lønn for strevet. Beste ungdomsbedrift i 2020 ble Gullkorn UB fra Heggen Videregående skole.

Selve kåringen ble gjort gjennom en sending der Gnist reklamebyrå og Lunheim Standupforening laget innholdet. Programmet ble sendt på Facebook live, samt streamet fra Harstad Tidende, Folkebladet, Mediehuset iTromsø og Framtid i Nord sine hjemmesider. Fylkesmesterskapet i 2020 hadde flere deltakere enn noen gang før, selv om de var digitale, Dette var det første digitale arrangementet vi hadde, senere har det blitt mange fler, og er noe vi skal ta med oss videre også når vi er tilbake til en normal hverdag.

Ung Skaperkraft i Nord
Vi gjennomførte en entreprenørskapsturnè høsten 2020, der vi besøkte regionens lærere på ungdomsskole og videregående nivå, skoleledelse og næringsliv. Her la vi tilrette for nettverksbygging og kompetanseheving for nåværende og kommende UB-lærere. Totalt deltok 100 personer fra fire ulike plasser; Tromsø, Harstad, Finnsnes og Kåfjord. Med oss på turnèen hadde vi årets entreprenørskapslærere 2019 som inspirerte og gjennomføre flere kreative oppgaver. Basert på den gode tilbakemeldingen vil vi gjennomføre Ung Skaperkraft i Nord 2021.

Innovasjonscamper 2020
Vi rakk en innovasjonscamp før Corona kom i februar som var holdt i Sørreisa 4 februar 2020 hvor vi samlet 9. klassinger fra Sørreisa og Elvetun (Dyrøy) og Nordborg Skole. Elever fra tre kommuner konkurrerte om den beste løsningen. Over 70 elever deltok på denne campen. Problemstillingen elevene jobbet med var gitt av Salmar, Nordic Pharma, Finnfjord Smelteverk, NRS Troms, Wilsgård Fiskeoppdrett og Br.Karlsen.

På grunn av avlysning av innovasjonscamp fo Senjaskolene våren 2020, så inviterte vi alle skolene på øya Senja til å delta på heldigital Sjømat innovasjonscamp i desember. 7 skoler takket ja, dvs. Gibostad skole, Husøy skole, Senja Montessori skole, Berg skole, Medby skole, Botnhamn skole og Vikstranda skole med 101 elever.For første gang fikk elevene jobbe med problemstillingene i 3 dager der klassene på hver skole deltok først i en semifinale, hvor vinner gikk til digital superfinale. Elevene jobbet med problemstillinger fra Eidsfjord Sjøfarm, NRS, Salmar og Finnfjord AS, Flakstadvåg Laks, og Wilsgård AS. Bedriftene deltok som jury i semifinalen og kåret en vinner som fikk presentere til daglig leder av Ungt Entreprenørskap Finnmark, Robert Lundgren.

Arctic Innovation Week - SMART og Innovasjonscamp
I 2020 ble det gjennomført innovasjonscamper på de tre største skolene i Harstad. Først ute var Hagebyen skole 28. mai hvor 74 elever løste utfordringer fra Marielle Eriksen (Hålogaland Ressursselskap), Åse Marie Valen Olsen (Sørrollnesfisk/Northern Light Salmon) og Thomas Myhre (NSK Shipdesign). I tillegg stilte ordfører i Harstad Kari-Anne Opsahl og redaktør Morten I. Jensen fra nettavisen iHarstad som jury.I oktober ble det i Harstad som eneste by i fylket arrangert to innovasjonscamper i tilknytning til Arctic Innovation Week. Kila skole og Seljestad skole hadde finale henholdsvis 22. og 23 oktober. Problemstillinger ble levert av Robert Karlsen (Innovasjon Norge) og Maria Olsen (prosjektleder for ungsatsing Harstad kommune). I tillegg stilte Espen Ludvigsen (varaordfører Harstad kommune), Victoria Bakke (Festspillene i Nord-Norge), Peder Johnsen (rektor Kila skole) og Elin Hartvigsen (avdelingsleder/rådgiver Seljestad skole som jury. Totalt 188 elever deltok på disse campene.

Høyere utdanning

Ungt entreprenørskap tilbyr programmer gjennom hele utdanningsløpet, derfor har det vært et mål om å få opp aktiviteten på høyere utdanning. I 2020 var vi så heldige å ha med oss en flott studentbedrift fra Harstad; BySamhold SB, som laget en app for å samle alle arrangementene i Harstad. BySamhold har fungert som en ambassadør for UE Troms på høyere utdanning, og vi sikter oss nå inn på å få flere studentbedrifter på plass når vi er tilbake til en normal hverdag.


Årets entreprenørskapslærer
Fokuset i UE ligger ofte på elevene og de flotte prestasjonene som gjøres i forskjellige sammenhenger. For å få dette til er det utrolig viktig med gode lærere som jobber godt sammen med elevene sine, men på samme tid gir dem frihet til å finne løsningene selv. Hvert år velger UE Troms en lærer som vi mener har utmerket seg over tid som god pedagog og et forbilde for hvordan man jobber med entreprenørskap i skolen. I år gikk prisen til Kirsti Kleppe fra Senja VGS. Hun har i mange år jobbet med ungdomsbedrift som metode i sitt arbeid på yrkesfag, og leverer gode og prisvinnende kandidater hvert år. Vi gratulerer!

120088177 4101032186575702 6338925872919697324 o
120091022 4101032609908993 8031340297749460688 o
120047796 4097377520274502 6816200717612095174 o
120095754 4101007903244797 5127648488189635791 o

Årsmelding, Finnmark 2020

Ungt Entreprenørskap Finnmark 2020

Det har vært et merkelig år, og et år som kommer til å stå i historiebøkene så lenge vi lever. Pandemien har påvirker oss alle på alle plan, ikke minst oss i Ungt Entreprenørskap og dere jobber med oss i skolen og i næringslivet.

Vi ser at dere har måttet jobbe under forhold som ingen skulle ønsket seg. Vi ser at dere lærere også har hatt det utrolig tungt i løpet av denne tiden. Men vi ser også at dere likevel klarer å levere. Vi ser at dere gjør noe som gjør oss så utrolig glade og stolte. Dere klarer nemlig å snu denne pandemien og disse triste arbeidsforholdene til nye løsninger og nye ideer!

Det er fantastisk å se at de utfordringene som viruset har skapt, har gjort at dere fokuserer på å finne løsninger på akkurat disse problemene. Dere har klart å lage bedrifter, tjenester og produkter som kan skape arbeidsplasser og vekst. Og dere har lært at i motgang så klarer vi med ambisjoner, tro på oss selv og entreprenørskapsmuskler å skape nye muligheter og fremtidstro. Vi har sett en stor vekst av bedrifter som jobber med sosialt entreprenørskap og bærekraft. Tematikk som blir dagsaktuell i situasjonen vi lever med i dag. Vi ser at dere vokser som mennesker når dere finner nye løsninger og skaper noe nytt.

Det, om noe, er bevis for oss for hvor viktig jobben vi sammen gjør. Den er viktig for Finnmark, for Nord-Norge, for landet og verden. Fordi faktum er at den lille idéen som fødes i deres bedrift om noen år kan være en internasjonal innovasjon. Litt av magien ligger jo faktisk i å lære seg akkurat det. At du og jeg, hver og en av oss har så mye i oss selv. Så lenge vi får verktøy til å realisere det. Å få oppleve det på nært hold, slik jeg for første gang har fått gjøre i år, det gir meg tro på fremtiden. Tro på Finnmark og tro på at vi sammen kan snu denne situasjonen til noe positivt og komme sterkere ut på den andre siden.

Så takk! Takk til alle dere ungdommer som starter deres ungdomsbedrifter og jobber hardt. Takk til alle våre samarbeidspartnere som ser gevinsten av å samarbeide med oss. Takk til alle dere lærere som står på i en skolehverdag som er snudd på hodet. Takk til deg som leser dette, fordi sammen kan vi forandre fremtiden. I 2021 så går vi sammen med våre kollegaer i Troms og bygger det nye UE Troms og Finnmark. Vi blir det samme menneskene, men får et enda sterkere team. Vi gleder oss til å jobbe videre med denne utrulig viktige jobben!

"Vi ser at dere har måttet jobbe under forhold som ingen skulle ønsket seg. Vi ser at dere lærere også har hatt det utrolig tungt i løpet av denne tiden. Men vi ser også at dere likevel klarer å levere. Vi ser at dere gjør noe som gjør oss så utrolig glade og stolte. Dere klarer nemlig å snu denne pandemien og disse triste arbeidsforholdene til nye løsninger og nye ideer!"
Robert Lundgren, nestleder Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark

Høydepunkter, Finnmark

Matuka

Fem Ungdomsbedrifter med 25 elever fra Restaurant –og matfag, og Kokk –og servitør var klare til kreativ kokkelering da UE Finnmarks matprosjekt nok en gang tok til i uke 39. De møttes i Kirkenes for å delta på Matuka 2020, del 1 av matprosjektets 3 deler. Her skulle de trylle fram gastronomiske smaksopplevelser basert på lokale råvarer og økologiske produkter. Elevene kom fra Alta-, Vardø-, Kautokeino samiske og Kirkenes videregående skole. Matuka avsluttes med en kokkekamp hvor hver UB presenterer sin tre-retters meny for en jury bestående av folk fra bransjen. Alta Røkt UB stakk av med seieren.

Matprosjektet er tredelt:

  1. Matuka med kreative prosesser og kokkekamp
  2. Mellomarbeidsfase
  3. Fylkesmesterskapet (FM) 2021: En av rettene eller deler av menyen skal være videreutviklet til et salgbart produkt.
Gladgutter
Forberedelser 2018

Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter, region Finnmark

227 unge innovatører, fordelt på 49 UB’er, deltok på årets Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter. I Finnmark arrangerte vi FM 25.-26. februar, og dermed var vi et av få fylker som fikk gjennomført et fysisk mesterskap i 2020. For første gang på mange år ble FM UB arrangert i Hammerfest, hvor Arktisk Kultursenter var utstillingsarena, og hvor 46 personer bidro i juryarbeidet. Veldig mange ungdomsbedrifter har utviklet en forretningside med søkelys på bærekraft. Bærekraftig utvikling er definert som et av tre tverrfaglige temaer i læreplanverkets overordnet del.

Bi:Green UB fra Vadsø vgs. vant kategorien Beste UB og med dette representere UE Finnmark på NM UB i mai. NM-billetter fikk også Ecoality UB fra Hammerfest vgs. som vinner av Innovasjonsprisen, og Sirup Pikene UB, Kirkenes vgs. ble tildelt årets Wildcard. Øvrige vinnere sees her, og bilder av vinnerne i album på vår FB-side.

87823675 3251776291519040 8785088869319049216 o
87831845 3251846538178682 2435812181334294528 o

Digitalt Norgesmesterskap for ungdomsbedrifter, region Finnmark

Grunnet Covid-19 ble det ikke et fysisk NM for våre Ungdomsbedrifter, men når en dør lukkes, åpnes en annen. I tillegg til vår tre UB’er med NM-billett fra Fylkesmesterskapet, fikk vi nå anledning til å invitere vinnerne i de andre kategoriene til NM. Dette gjorde at UE Finnmark deltok med 10 UB’er på NM UB 2020. Brått ble verden digital, og det ble også alle våre NM-oppkjøringsmøter med UB’ene i forkant. Det ble ingen priser til Finnmark, med Friluftsdagene UB fra Alta vgs., tok hjem prisen en av dagene i NM-uka for Beste Pitch.

Kick off og Innovasjonscamp

Hvert år inviterer UE Finnmark fylkes vgs.-elever som skal drive Ungdomsbedrift til inspirasjon, motivasjon, kreativitet og nettverkssamling, men i år ble denne digital. 80 elever fra seks av fylkets vgs. deltok. Tema for årets arr. var «Et samfunn i endring», og Innovasjon Norge Arktis, som samarbeidspartner, bidro med oppdraget til Innovasjonscampen. Vinnergruppa som stakk av med seieren, kom fra Båtsfjord private vgs.

I forkant hadde vi fire foredragsholdere som skal bidra med motivasjon, inspirasjon og refleksjoner, både med tanke på den kommende Innovasjonscamp, men også videre inn i Ungdomsbedriftsåret. Også denne er digital. De fire var: Mette Westlie/Hermetikken kulturnæringshage, Behrooz M. Langseth/Adecco Tromsø, Kine Olsen/FN-sambandet og Atle Malinen/IN Arktis.

Arctic Innovation Week – SMART og Innovasjonscamp
I oktober fikk vi en forespørsel fra AIW om å gjennomføre aktivitet i Vardø i forbindelse med uka. Dette takket vi selvsagt ja til, og Vardø skole ble med på laget. Tema for begge arr. ble «Plast på avveie». 5.-7. trinnet gjennomførte SMART Plast, og Innovasjon Norge Arktis bidro med problemstilling til Innovasjonscamp for 8—10. trinn.

Elevbedrift – Grønt og Genialt!
Grønt og Genialt er et nasjonalt prosjekt hvor Finnmark er et av seks fylker som deltar.9, trinn ved Sandnes og Bjørnevatn skole og Kirkenes ungdomsskole deltok i prosjektet i 2020. Elevene har hatt foredrag med fokus på klima, miljø, forbruk og bærekraft, de har hatt Innovasjonscamp, og de har jobbet med kreativitet og utviklet bærekraftige forretningsidéer. Med bakgrunn i dette og løsningene de kom fram til etablerte de Elevbedrifter (EB). 18. mars skulle det vært gjennomført fysisk Elevbedriftsmesterskap på Samfunnshuset i Kirkenes, men dette ble avlyst/utsatt da koronaen stengte ned alle skoler. Sandnes og Bjørnevatn skole valgte å delta i et digitalt mesterskap, og her stakk Spre Varme EB av med seieren, og får dermed representere UE Finnmark i «NM EB». Det ble ingen priser på Elevbedriften i nasjonalt mesterskap, men som daglig leder i Spre Varme EB sa eeterpå: - Tusen takk! Det har vært en artig opplevelse, og vi er kjempetakknemlige for å ha fått lov til å kunne delta og lære om EB.

Min Báikegoddi - Vårt lokalsamfunn
Gjennom vårt samarbeid med Sámediggi/Sametinget fikk vi i 2016 fikk UE Finnmark oversatt programmet «Vårt lokalsamfunn» til samisk, «Min bàikegoddi». Tana Samiske Språksenter (SEG) bisto oss i jobben den gang, og også nå i 2020 når programmet ble revidert. I ny drakt har programmet vært gjennomført allerede høsten ved Sameskolen i Tana.

Økonomi og Karrierevalg: ØK-dugnad 2020.
Når bankansatte setter personlig økonomi på timeplanen. For første fikk vi gjennomført dugnad i vårt program Økonomi og Karrierevalg. Sparebank1 Nord-Norges ansatte i Finnmark var ute i skolene blant 9.-10. klassinger og snakket om personlig økonomi. 20 skoleklasser med tilnærmet 400 elever har i løpet av dugnaden hatt besøk av de bankansatte, som gjennom sitt samarbeid med UE Finnmark, har vært veiledere og bidratt med sin tid og kunnskap om temaet.

UETF
Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 1924
Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 2814
Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 2866

Årsmelding, Troms og Finnmark 2020

UE Troms blir sammenslått med UE Finnmark fra og med 2021

Årsmøtene i henholdsvis Ungt Entreprenørskap Troms og Ungt Entreprenørskap Finnmark i april 2020 vedtok enstemmig å sammenslå de to fylkesorganisasjonene fra og med 01.01.2021. Sammenslåingen er et resultat av et nasjonalt vedtak i UE Norge om å følge strukturen til de nye fylkene. Vedtaket kommer fordi Ungt Entreprenørskap er delfinansiert av fylket, og det er naturlig å tilpasse seg fylkenes organisering. Sammenslåingen er gjennomført som en virksomhetsoverdragelse.

Interimsstyret hadde sitt første møte 12. mai 2020, der de konstituerte seg selv. Eirik Losnegaard Mevik fra Troms ble valgt som leder, og Edel Maria Brynjulfsen fra Finnmark ble valgt som nestleder. Daglig Leder iUE Troms ble valgt som prosjektleder for sammenslåingen. Plan for sammenslåing ble vedtatt på møte i interimsstyret i august 2020.

Sammenslåingsprosessen hadde en offisiell oppstart med en strategisamling over 2 dager i Tromsø i begynnelsen av september i 2020, der ekstern prosessveileder var hentet inn for å hjelpe medarbeidere og styret i gang. Det ble jobbet godt på tvers av fylker og roller for å avdekke de muligheter og utfordringer som man i fellesskap fant fram til. Disse har så blitt inkludert i prosessen videre.

Styret har hatt jevnlige møter i hele perioden fram til årsmøtet i mars 2021. Personal er overført til den nye organisasjonen ved årsskiftet, og alle formelle avtaler og forpliktelser er tatt med inn i den nye organisasjonen. Alle samarbeidspartnere er også med videre. Prosjektleder for sammenslåingen, Liv Brandvoll, er nå tilsatt som daglig leder for den nye foreningen, og Robert Lundgren, tidligere daglig leder for UE Finnmark, er ansatt som nestleder. UE Troms og UE Finnmark skal avvikles som fylkesforeninger etter endelig vedtak på årsmøtene i 2021, jf. Vedtak i årsmøtene i 2020.

Internt er sammenslåingsprosessen godt i gang, men langt fra fullført. Denne antas å pågå i hele 2021. Det er to forskjellige kulturer, men vi har felles grunnmur og formål. For oss handler det om at så mange barn og unge som mulig skal få muligheten til å jobbe med entreprenørskap som metode i hele Troms og Finnmark. Det er et godt utgangspunkt for å ta Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark til nye høyder!