Årsmelding 2020: Akershus

"2020 ble året som ble helt annerledes enn noen hadde tenkt seg ved inngangen i januar. 2020 ble året hvor vi etablerte UE Viken og hvor samtlige ansatte imponerte meg med sin endringsvilje og sitt pågangsmot."
- Petter Skotland, daglig leder UE Viken
Petter

Daglig leder har ordet

Vi fikk en pandemi i mars som gjorde at vi måtte endre alt vi tidligere hadde gjort. Vi fikk plutselig nye flater hvor vi møtte elever og lærere, og alt av arrangementer måtte digitaliseres. Vi bestemte oss tidlig for at vi skulle gjennomføre alt det vi hadde planlagt og det fikk vi til!
Alle arrangementer ble gjennomført og staben fikk virkelig vist frem sin endringskompetanse, sosiale kompetanse og handlingskompetanse.

En utrolig innsats er lagt ned og en stor applaus er på sin plass. I løpet av året har også hele organisasjonen vært involvert i utviklingen av en ny strategi og handlingsplan. 51 av 53 kommuner er medlemmer, og vi har stor støtte og god forankring hos fylkeskommunen. Entreprenørskap i utdanningen er viktigere enn noen gang gjennom fagfornyelsen og pandemien. Fagfornyelsen sier at det skal skapes

problemløsere, og pandemien har nødvendiggjort behovet for å etablere arbeidsplasser i fremtiden.Vi er i rute og godt skodd for å bidra til å skape verdier i fremtidens Norge. Jeg gleder meg til fortsettelsen og vil samtidig takke alle som har bidratt i 2020. Vi ønsker 2021 velkommen og lover å levere på alle arenaer i hele Viken.- Petter Skotland, daglig leder Ungt Entreprenørskap Viken

Allvit SB

STUDENTBEDRIFT

Gjennom å drive studentbedrift får studentene kompetanse i kreativitet, samarbeid, problemløsing, de må ta initiativ og bygge nettverk med næringslivet. I Viken var det totalt 165 studenter som drev studentbedrift. Allvit SB fra Innovasjon og Prosjektledelse på Høgskolen i Østfold ble nest beste studentbedrift i landet på NM for studentbedrifter!

Allvit SB tilbyr et innovativt brettspill. 5 studentbedrifter deltok på årets digitale NM. I tillegg til Allvit SB, var det Wild Creation SB, PackIn SB, I-kon SB og 59° Nord SB. Høgskolen i Østfold med Matthew Lynch som primus motor, veiledet 30 studentbedrifter i år.

Future fabrics UB

UNGDOMSBEDRIFT

I 2020 deltok i 2.772 elever i en ungdomsbedrift. I region Buskerud fikk vi arrangert Fylkesmesterskap som planlagt. I region Akershus og Østfold måtte vi snu oss om og arrangere digitale Fylkesmesterskap.

De tre beste ungdomsbedriftene i regionen var AquaDrip UB fra Frogn vgs, TechnoWash UB fra Tomb vgs og Skolepodden UB fra Gol vgs.

Hele 34 ungdomsbedrifter fra Viken deltok på årets NM. I løpet av NM-uken har det blitt kåret Norgesmestere i totalt 11 kategorier, og tre av de kommer fra Viken! I tillegg sikret Viken seg pallplasseringer i seks av konkurransene.

Vinnerne var som følger. 1.Beste kundeopplevelse på nett; PXL Media Group UB, Mailand vgs., 1.Beste HR bedrift og Beste Pitch; Future Fabrics UB, Ski vgs., 1.Beste markedsføring; Esse UB, Frogn vgs., 3.Beste markedsføring; Reel Media og Event UB, Røyken vgs., 3.Beste yrkesfaglige bedrift; LKM UB, Tomb vgs., 2.Beste forretningsplan; TETRASpyd, Hvam vgs.

Actio EB

ELEVBEDRIFT

I løpet av 2020 var det 3.578 elever som deltok i en Elevbedrift. Mange av ungdomsskolene i Viken bruker Elevbedrift som en tverrfaglig undervisningsmetode, helt i tråd med Fagfornyelsen – i tillegg til alle som driver Elevbedrift i valgfag eller Arbeidslivsfag. Vi har arrangert lærerkurs i Elevbedrift for totalt 71 lærere, og 29 EB-lærere deltok på felles Nettverkssamling med UB-lærere i september.

Regionmesterskapet ble denne gangen digitalt, og fire Elevbedrifter fra Viken kjempet seg helt frem til pallen. Sidekick EB fra Ingieråsen skole fra Nordre Follo kommune ble kåret til Beste elevbedrift. Actio EB fra Grålum ungdomsskole i Sarpsborg kommune ble kåret til Beste sosiale entreprenør. Actio EB tok også 2. plass i Beste elevbedrift. Re-pack EB, også fra Ingieråsen skole tok 2. plass i Beste grønne entreprenør, mens Stoler til topps EB fra Risum ungdomsskole i Halden tok 3. plass i samme kategori.

I Stock

SMART

I Viken i 2020 gjennomførte vi SMART for 4707 elever, de fleste av disse digitalt og mange av disse fra hjemmeskole. Coronasituasjonen førte til at lærerstudenter ikke fikk gjennomført SMART under planlagt entreprenørskapspraksis, som dessverre ble avlyst. Likevel var UE Viken blant de første i landet til å tilrettelegge og skreddersy SMART digitalt. Gjennom året har UE Viken også bidratt til å utvikle SMART digitalt for UEs nye lærerportal på nett.

Fylkesfinalen SMARTingen ble også gjennomført digitalt.

Årets SMARTing i region Akershus ble Knottesugeren fra Hurdal skole og kultursenter. I region Østfold ble en gruppe fra Halmstad barneskole i Moss, med oppfinnelsen iStockv1, kåret til Årets SMARTing.