Årsmelding 2020: UE Norge

IMG 0023
"Hvert eneste år er jeg stolt over Ungt Entreprenørskap og hvordan vi bidrar med viktig kompetanse for Norge. At vi bidrar til å løfte ungdommen, viser dem muligheter til å bygge en karriere – og hvilke ressurser de selv sitter på og hvordan de kan bidra."
Grete Nykkelmo, Adminstrerende direktør Ungt Entreprenørskap Norge

Ungt Entreprenørskap – skodd for fremtiden

25.000 nye arbeidsplasser i næringslivet hvert år de neste årene. Det er hva vi i Norge må etablere dersom vi skal greie å opprettholde samme levestandard som vi har i dag i årene framover. Da er kompetansebygging hos unge, de som må ta initiativ til og etablere disse nye bedriftene, avgjørende. Derfor er Ungt Entreprenørskap kanskje viktigere i dag enn noen gang tidligere.

Også i 2020 har vi i Ungt Entreprenørskap hatt fokus på de mest omfattende programmene våre; bedriftsprogrammene og Smart. Dette fordi vi vet at det er ved å jobbe over tid at elever og studenter lærer best. Året ble også hos oss preget av Covid19, med nedstenging av skoler i flere perioder rundt om i landet som påvirket vår totale aktivitet. Antall registrerte elev- og studentaktiviteter gikk totalt ned med ca 30 % i 2020, men til tross for restriksjoner og digitale kanaler og arenaer i skolen har vi greid å holde aktiviteten ganske bra både i Studentbedrift (-6%) og Ungdomsbedrift (- 12 %). Elevbedrift (-23 %) ble spesielt hardt rammet av nedstenging i de store fylkene Oslo og Viken, mens vi i Smart faktisk greide vekst også i 2020 (+1 %) gjennom digitale tilbud av programmet fra og med våren 2020.

Endringer til hjemmeskole

Med fysisk stengte skoler kom det også et sterkt behov for nye digitale programmer, kanaler og arenaer for elever/ studenter og lærere/ forelesere. I løpet av noen få uker på våren snudde vi et fysisk NM for ungdomsbedrifter til en digital suksess med større rekkevidde og synlighet enn noen gang tidligere. Våren 2020 var vi allerede i gang med ny hjemmeside og med å bygge en portal for lærere og forelesere. Ved skolestart i august ble ny lærerportal lansert med læremateriell, bakgrunnsinformasjon og koblinger til fagfornyelsen i de enkelte fagene for de ulike programmene. Portalen er blitt veldig godt tatt imot av lærerne, og vi ser også at fagfornyelsen i grunnutdanningen gir god drahjelp til våre programmer. Mer tverrfaglighet og dybdelæring sammen med de tverrfaglige temaene Bærekraftig utvikling, Folkehelse og livsmestring og Demokrati og medborgerskap egner seg svært godt til å jobbe med i våre programmer, noe både erfarne og nye lærere ser. Også i skolen har digitaliseringen skutt fart det siste året, noe som stiller nye krav til Ungt Entreprenørskap. Parallelt med ny portal har vi derfor utviklet nytt digitalt innhold i våre ulike programmer, og vi jobber kontinuerlig med utvikling i tett samarbeid med våre dyktige rådgivere i fylkesorganisasjonene. Kunnskap om skolens rammer og læreplaner er sammen med erfaring fra gjennomføring i klasserommene avgjørende for et godt tilbud fra Ungt Entreprenørskap også i fremtiden.

Grete3

Nye møteplasser internt

Med pandemi og restriksjoner på fysiske møteplasser fikk vi i Ungt Entreprenørskap raskt etablert digitale kanaler og møteplasser internt, både for erfaringsdeling og utvikling. Dette har vært avgjørende for at vi har greid å opprettholde aktiviteten i en krevende tid. De digitale kanalene og forumene har på mange måter bidratt til å bygge organisasjonen tettere og sterkere gjennom året, og vi vil derfor videreføre dette samarbeidet også etter at samfunnet gjenåpnes. Med gode fysiske og digitale tilbud tilpasset nye læreplaner, mener vi å ha et godt utgangspunkt for å ta tilbake tapt aktivitet og vokse videre den dagen skolene og samfunnet åpner for fullt igjen.

Store ambisjoner for høyere utdanning

Høsten 2020 har vi også hatt spesielt fokus på høyere utdanning. Med ny arbeidsrelevansmelding våren 2021 der regjeringen sier det bør legges mer vekt på innovasjon, entreprenørskap og praksis, mener vi Ungt Entreprenørskap har et stort potensial også på dette området. Vi har vist at vi leverer på entreprenørskapskompetanse i grunnutdanningen. Derfor bør Ungt Entreprenørskap også få offentlig støtte og mulighet til å levere på det siste trinnet i «entreprenørskapstrappen» - og bidra til å bygge de arbeidsplassene Norge trenger for å sikre velferdssamfunnet i fremtiden.

Ser utfordringer og gjør noe med dem

Jeg er stolt hvert eneste år over Ungt Entreprenørskap og hvordan vi bidrar med viktig kompetanse for Norge. Ikke minst er jeg stolt av hvordan vi bidrar til å løfte ungdommen, vise dem muligheter til å bygge en karriere – og også viser dem hvilke ressurser de selv sitter på og hvordan de kan bidra. I år er jeg imidlertid ekstra stolt. Innsatsen fra rådgivere og ledere både i Ungt Entreprenørskap Norge og i fylkesorganisasjonene har vært formidabel gjennom året. Viljen til å kaste seg inn i nye utfordringer som følge av pandemien, og til å finne løsninger til beste for elever og lærere har vært helt enestående. Derfor har vi greid oss bra gjennom et vanskelig år, og derfor tror jeg vi nå er enda bedre «skodd» for fremtiden.


Ungt Entreprenørskap ser utfordringer og gjør noe med dem!

Grete Nykkelmo, Adminstrerende direktør Ungt Entreprenørskap Norge


Nøkkeltall 2020

Timeline2020 3

Antall elever i Ungt Entreprenørskap sine kjerneprogrammer i 2020 (tall for 2019 i parentes):

Antall elever i Smart: 11.792 (11.543)
Antall elever i Elevbedrift: 11.781 (15.349)
Antall elever i Ungdomsbedrift: 11.088 (12.469)
Antall elever i Studentbedrift: 902 (970)

Ansatte: 114 ansatte (95 årsverk)

Norges beste Ungdomsbedrift i 2020: Current UB fra Thora Storm VGS i Trondheim, Trøndelag
Norges beste Studentbedrift i 2020: Host SB, Universitetet i Sørøst-Norge


Årsmelding 2019
Historisk kalender


Høydepunkter 2020

Nm ungdomsbedrift

Digitalt NM Ungdomsbedrift

Det var svært kort tid mellom korona-nedstening og NM. Dette året var det viktig for oss å vise elever, lærere og samarbeidspartnere at omstillingsevne, kreativitet og nyskaping når alt var usikkert.
NM ble gjennomført med rekordmange 138 ungdomsbedrifter, fordelt på 11 konkurranser.
Konkurransene ble arrangert med jurymøter på Zoom og intervju av ungdomsbedrifter på Zoom.
NM uka inneholdt 5 sendinger med innhold fra samarbeidspartnere, intervju av ungdomsbedrifter, lærerhyllester og premieutdelinger.
Vinner av beste Ungdomsbedrift ble Current UB fra Thora Storm videregående skole i Trondheim. Se mer om Current UB og de andre vinnerne her.


NM SB

Digitalt NM Studentbedrift

NM for Studentbedrifter 2020 ble et heldigitalt arrangement der fem juryer fra NHO, Visma, ManpowerGroup og Ferd vurderte 21 studentbedrifter via intervju på zoom, etter å ha lest forretningsplaner og sett på innsendt pitch. Prisutdeling, hilsener og filminnslag, ble sent live 11.-12.juni. Digitale fagseminarer for forelesere ble arrangert som en del av NM SB; med temaene 'Arbeidsrelevans-studentaktiv innovasjon og nyskaping' og 'Fra student til gründersuksess! Norges beste studentbedrift 2020 ble Host SB fra Universitetet Sørøst-Norge, og de representerte Norge under EM for studentbedrifter JA EEC 2020 som ble arrangert digitalt av JA Greece 24.-26. juni.


Laererportal2

Digital lærerportal

Ungt Entreprenørskaps lærerportal skal bidra til at lærere og veiledere som gjennomfører våre program får støtte og veiledning før, under og etter programgjennomføringen. Hver enkelt lærer får en personlig kontakt i Ungt Entreprenørskap, og vi startet med veiledninger for de meste brukte programmene våre, og det utvikles stadig nye steg-for-steg veiledninger. «min side» for lærerne inneholder lokale nyheter og kalenderhendelser, veiledninger og ofte stilte spørsmål og svar, samt kontaktinformasjon til Ungt Entreprenørskap og andre lærere innenfor samme program.


Smart i Rakkestad Avis

Programmer tilpasset hjemmeskole
Da pandemien slo oss var elever fra Rakkestad de aller første til å prøve SMART-undervisning på nett. - Vi starter dagen med et møte på Teams hvor vi snakker om hvordan vi skal jobbe sammen framover, forteller Jacob Shei Studsrud (13) som går i sjuende klasse på Bergenhus skole. Grunnskoleansvarlig i Viken, Irene Bergsland var primus motor for å få gjennomføringene i Rakkestad over på nett. Takket være samarbeidsvillige lærere og motiverte elever var elevene raskt i gang.

I løpet av året har de fleste programmer som Ungt Entreprenørskap tilbyr blitt gjort tilgjengelig digitalt og gode løsninger er tatt i bruk i samarbeid med lærere og frivillige, det er gjort en formidabel jobb av våre kollegaer over hele landet.


Slurp jentene

Elevbedriftsmesterskap
I år arrangerte vi noen konkurranser knyttet til samarbeidspartnere for Elevbedrift. Dette ble som det meste gjennomført digitalt. Sammen med UE Innlandet sitt regionmesterskap fikk vi gjort heder og ære på de gode elevbedriftene.

Beste grønne entreprenør
(Knyttet til samarbeid med Barne og Familiedepartementet; Grønt og Genialt). Vinner: Rett i dass EB, Lundamo ungdomsskole, Trøndelag. Film om Rett i dass.

Beste sosiale Elevbedrift - Kavliprisen (Samarbeid med Kavlistiftelsen) Vinner: Actio EB, Grålum skole, Viken

Beste SunnMat Elevbedrift (Samarbeid med Opplysningskontoret for kjøtt og egg Opplysningskontoret for frukt og grønt) Vinner: Slurp EB, Brannfjell skole, Oslo. Film om samarbeidet og vinnerbedriften.

Se mer om arrangementet og vinnerne her.


Elever som stuntreportere

I 2020 hadde vi nok en gang kampanjeuke sammen med Samarbeid Mot Svart Økonomi (SMSØ), på programmet «Vårt lokalsamfunn». Nedstegningen av samfunnet hindret flere av veilederne å møte elevene ute på skolene. Da dro elevene selv ut for å sjekke hva folk på gata kunne om skatt og velferd.

Alle elevene fikk en utrolig fin hilsen fra skattedirektøren, Nina Schanke Funnemark. Filmen ble vist i klasserommet til elevene som gjennomførte programmet og det var mange flotte gjennomføringer på landsbasis. Vi trenger alle en repetisjon på hvorfor skatt er så viktig sett gjennom barns briller.

Vårt lokalsamfunn er et program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, velferdsstaten, lønn, skatt og demokrati, og der elevene lærer hvordan de selv kan påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø.


Arets entreprenorskapslaerer Gert

Årets entreprenørskapslærer

I samarbeid med Virke kårer Ungt Entreprenørskap Årets Entreprenørskapslærer. I 2020 var det Gert Runar Rørvik fra Mo og Øyrane vgs som kunne smykke seg med tittelen «Årets Entreprenørskapslærer 2020». Se filmen hvor vi overrasker vinneren.


Styret i Ungt Entreprenørskap 2020

Styret for Ungt Entreprenørskap Norge har bestått av styreleder Maalfrid Brath (leder, ManpowerGroup), Christian Cramer (nestleder, NHO), Tone Allum (UE Telemark), Helge Leiro Baastad (Finans Norge), Ivar Horneland Kristensen (Virke), Ole Hasven (Visma), Tom Erik Myrland (Ferd), Marianne Lindheim (KS), Are Tomasgard (LO) samt møtende varamedlem Thom Jambak (Utdanningsforbundet).Prosjekter og utvikling sammen med samarbeidspartnere

- Årets entreprenørskapslærer 2020 i samarbeid med Virke er Gert Runar Rørvik fra Mo og Øyrane VGS, Vestland fylke

- Gjør noe med det- prosjekt i samarbeid med Kavlifondet der elever på ungdomsskolen ser utfordringer i samfunnet rundt seg og bidrar til å løse dem ved å starte og drive elevbedrifter med et sosialt formål.

- Grønt og Genialt! - et prosjekt i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet. I Grønt og genialt! får elevene mer innsikt i miljø- og klimautfordringene, med fokus på bærekraftig forbruk.

- Sunn Ungdomsmat - et prosjekt i samarbeid med Opplysningskontoret for egg og kjøtt og Opplysningskontoret for frukt og grønt, der elever i ungdomsskolen skal etablere Elevbedrift basert på arbeid med sunn mat.
- Bærekraftig utvikling i timeplanen på ungdomsskolen - et prosjekt i samarbeid med Unesco, med utvikling av kompetanse og materiell for mer kompetanse om bærekraftig utvikling i ungdomsskolen

- Skatteetaten gjennomførte nettmøte for lærere om hvorfor økonomi er viktig i Ungdomsbedrift. De har også gjennomført regnskapskurs for UB-elever i hele landet.
- Samarbeid med Storebrand om bærekraft i Ungdomsbedrift. Storebrand arrangerte nettmøte for lærere og har laget innhold for elever i UB-materiellet og tilbød elevene online mentortimer

- Satsing på Ungdomsbedrift i landbruks- og matsektoren gjennom midler fra Landbruks- og matdepartementet. Satsingen er rettet mot utdanningsprogrammene Restaurant- og matfag og Naturbruk.

- Satsing på Ungdomsbedrift for elever på tilrettelagt undervisning gjennom midler fra Citi Foundation.

- I samarbeid med NDLA har UE filmet fem av UEs kreative øvelser Målgruppen for filmene er UB-lærere.

- Rekruttering til og gjennomføring av Emax i samarbeidet med Innovasjon Norge

Pedagogiske utviklingsprosjekter, faglig forankring

Forankring i fagfornyelsen: Fra høsten 2020 startet alle skolene i Norge med nytt innhold i fagene. Ungt Entreprenørskaps metodikk er midt i blinken for å trene på å tenke nytt, se relevans, reflektere, være utforskende og kreative. Alle program i Ungt Entreprenørskaps portefølje er tett koblet opp mot målene i ny overordnet del og kompetansemål i de nye læreplanene.

Vi styrker prosessforståelsen ved å gi lærerne verktøyene: I SMART inviteres elevene til å utforske og lar de få jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. Her skal det avdekkes behov, utvikles ideer og løsninger skal realiseres, slik at andre kan nyttiggjøre seg dette. Programmet ble revidert i 2020. De viktigste endringene er en sterkere kobling til det nye læreplanverket og mer støtte til lærere og elever i selve gjennomføringen.

Lansering av lærerportal: Høsten 2020 lanserte vi ny versjon av veiledning for lærere og veiledere som gjennomfører våre program.

Utviklet studieplan for ettårig fagskoleutdanning i innovasjon og entreprenørskap: i samarbeid med Fagskole Kristiania har vi utviklet studieplanen for faget Innovasjon og entreprenørskap (60stp)

Politisk forankring

Årets viktigste politiske sak har vært Ungt Entreprenørskaps potensiale i høyere utdanning. Dette har preget mye av vår aktivitet. Vi har hatt møter og kontakt med flere politiske partier for å informere om vårt arbeid og for å synligjøre vårt behov for offentlig støtte, i tillegg til Kunnskapsdepartementet. Vi mener våre programmer i høyere utdanning treffer akkurat det behovet som Norge har for å øke arbeidslivsrelevans i utdanningen for norske studenter.

Regjeringen begynte arbeidet med Arbeidsrelevansmeldingen og vi sendte innspill og hadde god dialog med Kunnskapsdepartementet gjennom året. Denne meldingen blir et viktig dokument for oss i kommende år - her kan vi bidra mye i samarbeid med institusjoner og næringslivet til å øke arbeidsrelevansen av alle studier i høyere utdanning.

Dette arbeidet har også fått god støtte fra Ungt Entreprenørskaps styremedlemmer og deres organisasjoner, og vi har koordinert innspill til regjeringen sammen med NHO og Virke.
Innspill ble sendt til partiprogramkomiteene til de syv viktigste politiske partiene i Norge. Dette for å sikre videreføring av tverrpolitisk støtte for Ungt Entreprenørskap ved stortingsvalget i 2021.

Det ble også videreført støtte til Ungt Entreprenørskap Norge i Nasjonalbudsjettet for 2021 med fokus på programmet Ungdomsbedrift, og vi fikk prosjektmidler fra Barne- og familiedepartementet og tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til grunnskoleaktiviteten.

Vi har sendt innspill til flere høringer i 2020:

- Norges handlingsplan for bærekraftsarbeidet
- Utvalg for fremtidens arbeidsliv
- Utvalg for Norge mot 2025
- Distriktutvalgets rapport «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige samfunn»
- Demografidistriktutvalgets rapport «Det handler om Norge»
- Høring om strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Forskning og rapporter: Impact Report: Making a Measurable Difference, JA WorldWide, 2019

Fagfornyelsen

I november 2019 publiserte Utdanningsdirektoratet nye læreplaner for grunnskolen og for gjennomgående fag i videregående skole. Ungt Entreprenørskap har fulgt arbeidet tett og gitt innspill i flere runder. Vi mener de nye læreplanene styrker mulighetene for entreprenørskap i skolen. Læreplanene gjelder fra høsten 2020. Ungt Entreprenørskap vil følge direktoratets arbeid med nye læreplaner for programfag i videregående opplæring tett også i 2020.


Økonomi

FINANSIERING

Ungt Entreprenørskap er finansiert av en rekke private og offentlige samarbeidspartnere og mottar også svært mange ulike prosjekttilskudd. Finansieringen skjer både nasjonalt og lokalt; en stor andel av de nasjonale midlene videreføres fra UE Norge til de 11 fylkesorganisasjonene i tillegg til at hver fylkesorganisasjon har en betydelig andel egenfinansiering. I 2020 hadde organisasjonen 28,1 prosent privat finansiering (etter eliminering av interne transaksjoner).

Finansiering 2020 tall
Finansiering 2020

Interne transaksjoner er eliminert for å vise netto finansiering. Transaksjonene består av internfakturering og finansiering UE Norge mottar og videreformidler til fylkesorganisasjonene og UE Forlag AS.

KOSTNADER

Organisasjonen hadde i gjennomsnitt 95 årsverk fordelt på 114 tilsatte per 31.12.2020. UE Norge hadde 11 av disse årsverkene, de øvrige er ansatt i de 11 fylkesorganisasjonene. Arrangementskostnader er hovedsakelig knyttet til Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter og Norgesmesterskap for Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter. 2020 har vært et unntaksår hvor Covid-19 gjenspeiler seg i både nedjusterte kostnader, og lavere inntekter.

Kostnader 2020 tall
Kostnader 2020

Interne transaksjoner er eliminert for å vise netto kostnader. Transaksjonene består av internfakturering og finansiering UE Norge mottar og videreformidler til fylkesorganisasjonene og UE Forlag AS.


ÅRSREGNSKAP FOR UNGT ENTREPRENØRSKAP NORGE kan lastes ned her.

REVISJONSBERETNING FOR UNGT ENTREPRENØRSKAP NORGE AS kan lastes ned her..