UE Vestfold og Telemark sitt tilbud 2022-2023

Vi i Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark gleder oss stort til å bistå når dere tar fatt på nye kreative oppgaver det kommende skoleåret.

Ungt Entreprenørskap bidrar med programmer som fremmer innovasjon og nyskapingskompetanse gjennom erfaringsbasert læring. Vi er en brobygger mellom utdanning og næringsliv og hjelper utdanningsinstitusjonene med å gjøre utdanningen arbeidslivsrelevant.


Progresjonslopet

Hvem er i teamet dette året?

Photo 2021 08 12 13 37 59
Ann-Iren Haugen
Daglig leder
Skjermbilde 2022 05 09 kl 11 39 20
Bettina Abrahamsrud
Nestleder med utviklingsansvar
Photo 2021 08 12 13 38 16
Linda Skjelbred
Rådgiver for høyere utdanning og kommunikasjonsansvarlig
Photo 2021 08 12 13 38 06
Frida Ditlefsen
Teamleder videregående skole og kontaktperson for UB-lærere
Photo 2021 08 12 13 40 00
Nina Molteberg
Rådgiver for videregående skole og kontaktperson for nye UB-lærere
DSC05429
Ingrid Skjold Skaugerud
Rådgiver for videregående skole og kontaktperson for øvrige tilbud i vgs.
Photo 2021 08 12 13 38 09
Henriette Markussen
Rådgiver for ungdomsskole, region Vestfold
Photo 2021 08 12 13 42 53
Victoria Fiskebekk
Rådgiver for ungdomsskole, region Telemark
Photo 2021 08 12 13 38 02
Cathrine Kvitberg
Rådgiver for barneskole, Vestfold og Telemark
Photo 2021 08 12 13 38 11
Herman Stenbakk
Lærling

Finn ditt utdanningsnivå under, og se vårt tilbud til deg

3

Våre programmer for barnetrinnet

5. trinn - Våre familier

Våre familier er et program som gjennom lek stimulerer til kreativ og meningsfylt læring. Samtaler om familie, vennskap og tilhørighet og hva det vil det si å være med å delta og påvirke bidrar til identitetsutvikling og forståelse av det fellesskapet vi inngår i. Dette er sentrale ferdigheter som er omtalt i de tverrfaglige temaene i Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.


6. trinn - Vårt lokaltsamfunn

Vårt lokalsamfunn er et program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. Elevene diskuterer temaer som: Hvorfor betaler vi egentlig skatt, og hva brukes pengene til? Hva er velferd? Hva betyr det egentlig at vi har et demokrati? Vårt lokalsamfunn utføres av en lærer og en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv.

7. trinn - SMART

I SMART lar vi elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. Slik trenes elevene selv i å formulere spørsmål, søke svar og sette ord på egen læring. Trening av digitale ferdigheter gis plass der teknologien forsterker selve læreprosessen. Vi viser deg hvordan kreativitet utvikles gjennom en prosess og hvordan du som lærer fasiliteter dette. Programmet er tverrfaglig og går over tre dager. Det avsluttes med en utstilling eller skolemesse.


Påmelding SMART 22/23:

Påmelding Notodden og Tinn: https://airtable.com/shrTnDMCg...

Påmelding Færder, Tønsberg, Horten og Holmestrand: https://airtable.com/shrO4zZwv...

Påmelding Larvik og Sandefjord: https://airtable.com/shrtWEEUQ...

Påmelding Øvre Telemark: https://airtable.com/shr40gFXW...

Påmelding Grenland: https://airtable.com/shrrPUXE5...

Våre programmet for ungdomsskole

8. trinn - Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er et to dagers program med fokus på kreativitet, skaperglede og nyskaping. elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal løse. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.


9. trinn - Elevbedrift (EB)

Elevbedrift er et program hvor elevene utvikler en bedrift med utgangspunkt i egne interesser og erfaring. De får gjennom elevbedriftsperioden utfordre seg på samarbeidsevner, kreativitet og initiativ. Elevene får gjennom arbeidet erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

Elevbedrift er et fleksibelt program som kan organiseres på svært ulike måter, og med ulikt omfang.

· Tverrfaglig organisering

· Valgfag

· Arbeidslivsfag

· Tilpasset opplæring

· Temabasert knyttet til fag. F.eks naturfag, mat og helse, engelsk, norsk osv.


10.trinn - Økonomi og karrierevalg

Økonomi og karrierevalg er et program som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi. Programmet gjennomføres i samarbeid med det lokale banken.


Ta kontakt!

Vi bidrar til entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Vi tilbyr også kurs/foredrag om entreprenørskap i fagfornyelsen.

Ta kontakt når dere ønsker mer informasjon eller om vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.

Photo 2021 08 12 13 38 02
Cathrine Kvitberg
Rådgiver for barneskole, Vestfold og Telemark
Photo 2021 08 12 13 38 09
Henriette Markussen
Rådgiver for ungdomsskole, region Vestfold
Photo 2021 08 12 13 42 53
Victoria Fiskebekk
Rådgiver for ungdomsskole, region Telemark
2

Ungdomsbedrift (UB)

Elever får starte, drive og avvikle egen bedrift i løpet av er skoleår.

Innovasjonscamp

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdrager blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp.

Sjef i eget liv

"Sjef i eget liv" gir elevene grunnleggende økonomikunnskaper. Elevene får sette opp sine personlige budsjetter i en simulator hvor målet er at de skal kjøpe egen bolig. De starter med å velge utdanning og yrke. Underveis må de ta bevisste valg om forbruk og lån og reflektere over verdien av langsiktig sparing. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig blir oppnåelig.

Viktige datoer for VGS-tilbudet 22/23


  • Nettverkssamling for UB-lærere 26-27. oktober
  • Gründeridol region Telemark 15.november
  • Gründeridol region Vestfold 8.november
  • Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter 30.mars
  • Sjef i eget liv gjennomføres i perioden november-februarTa kontakt!

Ta kontakt når dere ønsker mer informasjon eller om vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.

Photo 2021 08 12 13 38 06
Frida Ditlefsen
Teamleder videregående skole og kontaktperson for UB-lærere
Photo 2021 08 12 13 40 00
Nina Molteberg
Rådgiver for videregående skole og kontaktperson for nye UB-lærere
DSC05429
Ingrid Skjold Skaugerud
Rådgiver for videregående skole og kontaktperson for øvrige tilbud i vgs.
1

Studentbedrift (SB)

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir deg som student kunnskap og ferdigheter i bedriftsetablering, arbeidsrelevant praksis, og en arena for samarbeid. Du jobber med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift gjennom ett semester eller ett studieår. Studentbedrift planlegges og gjennomføres alltid i samarbeid med ditt universitet, høyskole eller fagskole, som en del av ditt studieprogram (studiepoeng givende).

Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark har ansvar for, og holder i Studentbedriftsaktivitetene ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Av aktiviteter tilbyr vi blant annet følgende:

  • Todagers Kick-off for alle studenter i regionen med faglig påfyll og nettverksbygging
  • Kurs i digital synlighet
  • Kurs i teamledelse
  • Pitch dark - pitchekonkurranse for tidsinvestorer fra næringslivet
  • Regionmesterskap for Studentbedrifter (RMSB), konkurranser med jury fra arbeids- og næringsliv. Plassering gir deltakelse i NM for Studentbedrifter 2023.

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er et program hvor studentene får trene kreativitet, skaperglede og nyskaping gjennom arbeid med et oppdrag fra arbeids- eller næringsliv. Gjennom en idékonkurranse får studentene et reelt oppdrag de skal finne en løsning på, innen en avgrenset tidsperiode. Ved å jobbe i team skal studentene presentere løsningene foran en jury som vil kåre vinner utifra noen gitte kriterier. Programmet går over en tidsperiode på 2 dager og arrangeres på forespørsel fra den enkelte skole.

Innovasjon i praksis

Innovasjon i praksis er en innovativ læringsmetode med utgangspunkt i et treparts-samarbeid mellom lokalt arbeids- og næringsliv, utdanningsinstitusjonen og Ungt Entreprenørskap.

Ta kontakt!

Er du student og ønsker å delta på noen av våre aktiviteter, kontakt oss for rådgivning.

Photo 2021 08 12 13 38 16
Linda Skjelbred
Rådgiver for høyere utdanning og kommunikasjonsansvarlig

Våre samarbeidspartnere

Logosalat samarbeidspartnere R