Prosessverktøy

I arbeidet med casene skal dere benytte dere av et prosessverktøy utviklet av Ungt Entreprenørskap.