Informasjon til forretningsutviklere Case 1

Som en del av studentens innsiktsarbeid knyttet til problemstillingen arrangeres det tirsdag 31. oktober en syretest hvor studentene får mulighet til å sparre rundt sine løsningsforslag på problemstillingen. Formålet med syretesten er å gi studentene muligheten til å kvalitetssikre at de har innsnevret oppdraget godt, og at løsningsforslaget leverer en bærekraftig trippel bunnlinje.

Case 1 presenteres av Løkka Gårdeierforening og lyder som følger:

"Hvordan kan et sameie/en gårdeier som forvalter en 1890-talls gård oppnå fremtidens krav, spesielt med henblikk på ESG, energi, avfall, vann, standard, sikkerhet/brann?"
Oppdraget

Sp A rsm AYE Nl OEL removebg preview

Hva skal skje?

Som forretningsutvikler bidrar du med å veilede ca. 3 grupper i 20 minutter per gruppe.


Praktisk info

Dato: 31. oktober

Sted: Pilestredet 35, Ellen Gleditschs hus, PI760

Tidspunkt: 13.00-14.30. NB! Møt opp i god tid så vi kan starte presis.


Disse forretningsutviklerne bidrar i Case 1:

Har du spørsmål? Ta kontakt:

Rebekka 2
Rebekka de Leon
Innovasjonsanvarlig, høyere utdanning