Kriterier

Skjermbilde 2023 10 24 kl 10 15 47

Kriterier prosessutmerkelse:

Team

 • Samarbeid og inkludering
 • Alle involvert
 • Rollefordeling

Prosess

 • Klart å stå i åpenhet i fasene
 • Grundighet i research
 • Logisk nedskalering av problem
 • Argumentasjon for valg

Tilstedeværelse og interesse

 • Oppmøte
 • Presist samarbeid
 • Flyt i gruppa

Kriterier presentasjonsutmerkelse:

Team

 • God fordeling og flyt i gruppa gjennom presentasjonen

Innhold

 • Formidler problem, løsning og prosess på en forståelig måte

Presentasjonsteknikk:

 • Overbevisning og engasjement
 • Tro på egen løsning
 • Bruk av visuelle hjelpemidler
 • Holder seg innenfor tidsrammen på 12 min