Informasjon til ressurspersoner Case 3

Som en del av studentens innsiktsarbeid knyttet til problemstillingen arrangeres det torsdag 26. oktober en pressekonferanse hvor du som ressursperson er invitert til å bidra. Formålet med pressekonferansen er å gi studentene innsikt i perspektiver på tvers av hele verdikjeden som berøres av problemstillingen.

Case 3 presenteres av Construction City og lyder som følger:

"Hvordan bruke ny teknologi for å optimalisere prosesser og produksjonsmetoder i byggebransjen – altså hvordan sikre bærekraftig og klimavennlig design av prosesser ved hjelp av ny teknologi som KI, robotisering og 3D-printing?"
Oppdraget

Sp A rsm AYE Nl OEL removebg preview

Hva skal skje?

Som ressursperson bidrar du i 30 minutter: 10 minutter presentasjon av ditt perspektiv på problemstillingen, og 20 minutter hvor studentene kan stille deg spørsmål. Målet er å berike studentene med din kunnskap og ditt perspektiv på problemstillingen de jobber med.


Presentasjonen sendes til silje.gundersen@ue.no innen kl. 15.00 onsdag 25. oktober.


Praktisk info

Dato: 26. oktober

Sted: Kristiania, Urtegata 9, UAR-205. Rommet ligger opp trappa du ser skrått frem til høyre med en gang du kommer inn hovedinngangen.

Tidspunkt: seanse 1 kl. 09.00-12.00, seanse 2 kl. 12.30-15.00. Se hvilken seanse du er tildelt i oversikten nederst. Det er felles lunsj for begge seanser kl. 12.00-12.30. Møt opp i god tid før din seanse så pressekonferansen går smidig for seg og vi holder tidsskjema!

Skjermbilde 2023 10 23 kl 20 14 31

Disse ressurspersonene bidrar i Case 3:

Har du spørsmål? Ta kontakt:

Rebekka 2
Rebekka de Leon
Innovasjonsanvarlig, høyere utdanning