Oslo Entreprenørskapsliga

Komplekse utfordringer i arbeidslivet krever tverrfaglige prosesser. Oslo Entreprenørskapsliga er et initiativ på tvers av utdanningsinstitusjonene i Oslo. Studentene skal jobbe i tverrfaglige team med multikomplekse problemstillinger presentert av sentrale næringslivsaktører. Gjennom programmet tilrettelegger vi for prosessarbeid, utvikling og kompetansedeling på tvers av næringsaktører, sektorer, kompetansemiljøer, institusjoner og studier. Ligaen gjennomføres for første gang 23. oktober til 2. november 2023.

Følgende utdanningsinstitusjoner er representert i piloten:

Logorekke inst OEL 2

På denne siden vil du finne informasjon om høstens gjennomføring av Oslo Entreprenørskapsliga. Siden oppdateres fortløpende.

Skjermbilde 2023 09 08 kl 10 00 22

Har du spørsmål om gjennomføringen? Studenter kan kontakte Silje B. Gundersen. Næringsaktører og andre bes kontakte Rebekka de Leon.

Silje 2
Silje Bretvik Gundersen
Fagansvarlig, høyere utdanning
Rebekka 2
Rebekka de Leon
Innovasjonsanvarlig, høyere utdanning