Til hovedinnhold

Hvordan løse multikomplekse problemstillinger?

Bærekraft, endringsprosesser, samfunnstilpasning, kontinuerlig utvikling, problemer som man har sett ila praksis perioden?

Innovasjon i Praksis (IiP) tar utgangspunkt i problemstillinger som ingen aktører kan løse alene og som derfor fordrer prosesser på tvers av institusjoner, næringsaktører og fag/forskermiljøer.

Dere får erfaring med en godt gjennomtenkt og strukturert innovasjonsprosess og lærer av erfaring ved å løse problemer i lag med andre studenter og arbeidsliv/næringsliv.