Informasjon til forretningsutviklere Case 3

Som en del av studentens innsiktsarbeid knyttet til problemstillingen arrangeres det tirsdag 31. oktober en syretest hvor studentene får mulighet til å sparre rundt sine løsningsforslag på problemstillingen. Formålet med syretesten er å gi studentene muligheten til å kvalitetssikre at de har innsnevret oppdraget godt, og at løsningsforslaget leverer en bærekraftig trippel bunnlinje.

Case 3 presenteres av Construction City og lyder som følger:

"Hvordan bruke ny teknologi for å optimalisere prosesser og produksjonsmetoder i byggebransjen – altså hvordan sikre bærekraftig og klimavennlig design av prosesser ved hjelp av ny teknologi som KI, robotisering og 3D-printing?"
Oppdraget

Sp A rsm AYE Nl OEL removebg preview

Hva skal skje?

Som forretningsutvikler bidrar du med å veilede ca. 3 grupper i 20 minutter per gruppe.


Praktisk info

Dato: 31. oktober

Sted: Kristiania, Urtegata 9, UAR-205

Tidspunkt: 13.00-14.30. NB! Møt opp i god tid så vi kan starte presis.


Disse forretningsutviklerne bidrar i Case 2:

Har du spørsmål? Ta kontakt:

Rebekka 2
Rebekka de Leon
Innovasjonsanvarlig, høyere utdanning