Informasjon til ressurspersoner Case 2

Som en del av studentens innsiktsarbeid knyttet til problemstillingen arrangeres det torsdag 26. oktober en pressekonferanse hvor du som ressursperson er invitert til å bidra. Formålet med pressekonferansen er å gi studentene innsikt i perspektiver på tvers av hele verdikjeden som berøres av problemstillingen.

Case 2 presenteres av Opplysningsvesenets fond og lyder som følger:

"Hvordan utvikle en næringspark på Prestmoen for samfunnsansvarlige, plasskrevende næringsaktører i det grønne skiftet, som i tillegg til å skape grunnlag for økonomisk vekst, også bygger verdier sosialt, kulturelt og miljømessig på Ringerike?"
Oppdraget

Sp A rsm AYE Nl OEL removebg preview

Hva skal skje?

Som ressursperson bidrar du i 30 minutter: 10 minutter presentasjon av ditt perspektiv på problemstillingen, og 20 minutter hvor studentene kan stille deg spørsmål. Målet er å berike studentene med din kunnskap og ditt perspektiv på problemstillingen de jobber med.


Presentasjonen sendes til silje.gundersen@ue.no innen kl. 15.00 onsdag 25. oktober.


Praktisk info

Dato: 26. oktober

Sted: Falbesgate 5, FG020

Tidspunkt: seanse 1 kl. 09.00-12.00, seanse 2 kl. 12.30-15.00. Se hvilken seanse du er tildelt i oversikten nederst. Det er felles lunsj for begge seanser kl. 12.00-12.30. Møt opp i god tid før din seanse så pressekonferansen går smidig for seg og vi holder tidsskjema!

Case 2

Disse ressurspersonene bidrar i Case 2:

Har du spørsmål? Ta kontakt:

Rebekka 2
Rebekka de Leon
Innovasjonsanvarlig, høyere utdanning