Fylkesmesterskapet for elevbedrifter 2021 - Fredag 16. april.


I Trøndelags ungdomsskoler har det yret av kreativitet og gründerspirer det siste skoleåret. Fredag 16 april, klokken 11:00 skal Ungt Entreprenørskap, gjennom direktesendt skjermfest kåre flere flinke vinnere, blant annet årets beste elevbedrift.

Følg vår direktesending på Teams via denne linken: HER

"Å få muligheten til å trene og øve seg er viktig, uansett hva man skal mestre. Å øve seg i å drive egen bedrift er noe av det viktigste barn og ungdom kan gjøre, for å ivareta det samfunnet de skal overta. Derfor er vi ekstra stolte over elevene som deltar i årets fylkesmesterskap for elevbedrifter i Trøndelag 2021."
Frank Norbeck - Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag
Frank

Hele 65 elevbedrifter fra vårt langstrakte fylke har engasjert seg i fylkesmesterskapet, og dette fortjener en ordentlig markering. I år flyttes markeringen fra City Syd til klasserommene med store skjermer. Likevel tør vi i Ungt Entreprenørskap å love bort ekte feststemning.Næringslivet deltar i brobyggingenEt av Ungt Entreprenørskaps samfunnsoppdrag er å bygge bro mellom skole og næringsliv. Vi har hatt et fantastisk samarbeid med næringslivet i mange år, som engasjerer seg og stiller opp for ungdommen gjennom våre programmer og markeringer.

"Jeg synes flere bedrifter bør delta uansett bransje. Vi voksne må vise at ungdommer har en viktig stemme. For å være en god arbeidsgiver for denne generasjonen må vi må forstå de, vite hva de kan og er opptatt av. Unge tilfører noe friskt og nytt som alle arbeidsmiljø trenger. Kreativitet setter ingen begrensninger og er nødvendig for innovasjon og verdiskaping. Derfor er det så viktig at de unge trenes tidlig og har det med i «skolesekken». Det er her UE gjør en forskjell!"
Hilde Lykke Sem - Sparebank 1 SMN

Årets jury består av 20 dedikerte næringsprofiler, som sammen har plukket ut de beste kandidatene i de ulike kategoriene. Disse tilbakemeldingene er utrolig viktige, derfor ønsker vi å rette en spesiell takk til næringslivet som har engasjert seg.

"På vegen av næringslivet i Trondheimsregionen og Trøndelag er det helt naturlig for oss å være engasjert i arbeidet som Ungt Entreprenørskap utfører. Det er fascinerende å oppleve engasjementet hos elevene i deres arbeid med Elevbedrift, kreativiteten og evnen til å jobbe i team er inspirerende å følge. Arbeidet med Elevbedrift er svært relevant erfaring å ta med seg inn i arbeidslivet. Det ligger så utrolig mye læring i dette, læring av kunnskap som næringslivet i hele Trøndelag har stort behov for i årene som kommer."
Hans Petter Øien Kvam - Daglig leder i NIT Melhus

Følg med på skjermfesten fredag 16. April klokken 11:00


Vi i Ungt Entreprenørskap gleder oss til den store festen, hvor vi får avslørt vinnere og ikke minst sende flere elevbedrifter videre til nasjonale mesterskap i mai.