• Innlandet Retti Pressa UB 4 jpeg JPG jpeg

  Rett i Pressa UB, Storsteigen vgs

  Rett i Pressa UB jobber for å få en bedre håndtering av rundballeplast, for å unngå at den havner i naturen.
 • Innlandet Repog Salg UB 2

  Rep & Salg UB, Storsteigen vgs

  Rep & Salg UB er en ungdomsbedrift som tar imot hesteutstyr og andre lærprodukter til reparasjon og vedlikehold. I tillegg produseres det belter og hovskraper av brukte hestesko. Elevene ønsker å jobbe for et mer bærekraftig lokalt hestesamfunn.
 • Innlandet Valdresspillet UB 3

  Valdresspillet UB, Valdres vgs

  Valdresspillet UB har utviklet et nytt brettspill som fremmer det lokale næringslivet samt dialekten og andre særpreg ved Valdres.
 • Artium SB

  Artium SB, Høgskolen i Innlandet

  Artium SB jobber for å bekjempe ensomhet og utenforskap blant studenter. De skal representere Innlandet på NM Studentbedrift 2022.
 • Sjokop gullbillett

  Sjokopærla UB, Jønsberg vgs

  Sjokopærla UB tilbyr hjemmelaget sjokoladekonfekt. Elevene går på vg2 landbruk og gartnernæring ved Jønsberg videregående skole, og skal representere Innlandet fylke på NM for ungdomsbedrifter 2022.
 • Pahesteryggen

  På hesteryggen UB, Storsteigen vgs

  På hesteryggen UB tilbyr kurs i riding og stell av hest for barn fra 4-12 år. Ungdomsbedriften kommer fra naturbruk ved Storsteigen videregående skole, og skal representere Innlandet fylke i NM for ungdomsbedrifter 2022.
 • Rysspilten Stand

  Rysspilten UB, Nord-Østerdal vgs

  Rysspilten UB tilbyr tjenester innen byggfag til privatpersoner og foreninger/bedrifter. Elevene går på tømrerlinja ved Nord-Østerdal videregående skole, og representerer Innlandet fylke i NM for ungdomsbedrifter 2022.
 • Gardsprodukter fotovegg

  Gardsprodukter UB, Storsteigen vgs

  Gardsprodukter UB jobber med å lage en kløkost for kalver, for å øke dyrevelferden og trivselen i fjøset. Elevene går på naturbruk ved Storsteigen videregående skole, og skal representere Innlandet fylke på NM Ungdomsbedrift 2022.
 • Fritt vilt UB

  Fritt Vilt UB, Nord-Gudbrandsdal vgs

  Fritt vilt UB tilbyr kvalitetsprodukter av lokale viltdyr. Ungdomsbedriften kommer fra faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, og skal nå representere Innlandet fylke i NM for ungdomsbedrifter 2022.
 • UB Discount stand

  UB Discount, Vinstra vgs

  UB Discount jobber med å utvikle en app som skal gjøre det enklere å ha oversikt over gavekort og tilgodelapper. Elevene kommer fra Vinstra vidaregåande skule der de tar faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling.
 • Mine Minner UB 2

  MineMinner.UB, Skarnes vgs

  MineMinner.UB representerer Innlandet i NM for ungdomsbedrifter 2021, og deltar i Beste sosiale entreprenør.
 • Prosjekt hverdagsgleder UB

  Prosjekt hverdagsgleder UB, Skarnes vgs

  Prosjekt hverdagsgleder UB representerer Innlandet i NM for ungdomsbedrifter 2021, og deltar i Beste sosiale entreprenør.
 • Dog Security UB 2

  Dog Security UB, Jønsberg vgs

  Dog Security UB representerer Innlandet i NM for ungdomsbedrifter 2021, og deltar i Beste yrkesfaglige bedrift.
 • Godbaera UB 2

  Godbæra UB, Jønsberg vgs

  Godbæra UB representerer Innlandet i NM for ungdomsbedrifter 2021, og deltar i Jord-fjord-bordprisen.
 • Hakka Mokk UB

  Hakka Møkk UB, Jønsberg vgs

  Hakka Møkk UB representerer Innlandet i NM for ungdomsbedrifter 2021, og deltar i Jord-fjord-bordprisen.
 • Litt ta hart UB

  Litt ta hårt UB, Jønsberg vgs

  Litt ta hårt UB representerer Innlandet i NM for ungdomsbedrifter 2021, og deltar i Beste kundeopplevelse på nett.
 • Perling UB 2

  Perling UB, Hamar katedralskole

  Perling UB representerer Innlandet i NM for ungdomsbedrifter 2021, og deltar i kategorien Beste regnskap.
 • Naturlig glod UB

  Naturlig Glød UB, Gjøvik vgs

  Naturlig Glød UB representerer Innlandet i NM for ungdomsbedrifter 2021, og deltar i kategorien Beste markedsføring.