Trekkstengløft UB, Storsteigen vgs

Trekkstengløft UB har utviklet et produkt som festes bak på traktoren og som heiser opp trekkstengene. Produktet sparer utstyret for skader og slitasje, samt at det reduserer stress for den som kjører.

Trekkstengløft UB kommer fra Storsteigen vgs i Alvdal og representerer Innlandet på NM.

Produktet til Trekkstengløft UB sparer akslinger, trekkstenger og drag for alt av skader og slitasje. Dessuten minsker det stresset ved å kjøre traktor, og du kan holde blikket framover og ikke bakover for å sjekke om noe blir ødelagt. Føreren kan ta hver sving uten bekymringer slik at svingradiusen øker, slitasje/ødeleggelser minsker og det blir mindre krevende og mer trafikksikkert å kjøre traktor.

På NM deltar Trekkstengløft UB i følgende kategorier:

  • Beste innovative vare/tjeneste
  • Beste yrkesfaglige bedrift
  • Jord-fjord-bord-prisen
  • Beste regnskap
  • Beste bærekraftige stand
  • Størst verdiskapingspotensial

Deltakere i bedriften

Trekkstengløft UB består av 4 elever som går vg2 naturbruk:

  • Hans Trøan
  • Theo Dolven
  • Magnus Brevad
  • Simen Hansæl-Nergaard

Kontaktpersoner

Hans Trøan, daglig leder i Trekkstengløft UB, epost: hansmtroan@hotmail.com , tlf.: 91727274

Per Magne Sandeggen, ansvarlig lærer, epost: pemsan@innlandetfylke.no , tlf.: 91326235

Kontaktperson i Ungt Entreprenørskap Innlandet:
Karin Rønning, daglig leder, karin.ronning@ue.no, tlf. 48006578

Trekkstengloft UB 2
Trekkstengloft UB