Gardsprodukter UB, Storsteigen vgs

Gardsprodukter UB jobber med å lage en kløkost for kalver, for å øke dyrevelferden og trivselen i fjøset for kalver og ungdyr. Elevene går på naturbruk ved Storsteigen videregående skole, og skal nå representere Innlandet fylke på NM for ungdomsbedrifter 2022.

Fokus på dyrevelferd

Gardsprodukter UB består av 7 bondespirer som har valgt forretningsidé ut fra sine interesser for landbruket og sitt ønske om å bidra til bedre dyrevelferd. Ideen går ut på å lage kløkoster for mindre storfe (kalver og kviger). Kløkosten vil gi kalvene mulighet til å klø seg, og samtidig få noe å leke seg med. Dette vil føre til økt trivsel og en bedre husdyrproduksjon. Dyrevelferd i fjøs og landbruket generelt blir stadig viktigere i dagens moderne landbruk. For bonden er dyra på gården det viktigste man har, og det er derfor første prioritet at dyra har det bra.

På Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Innlandet gikk Gardsprodukter UB helt til topps i kategorien Beste kundeopplevelse på stand. I tillegg ble det to andreplasser; Beste ungdomsbedrift og Innovasjonsprisen.

På NM skal Gardsprodukter UB delta i Innovasjonsprisen, Størst verdiskapingspotensial og Jord-fjord-bord-prisen.

"Vi er stolte av det norske landbruket og den dyrevelferden vi har i Norge. Med vårt produkt ønsker vi å bidra til å opprettholde god dyrevelferd og få dyr som trives enda bedre."
Gardsprodukter UB

Deltakerne i bedriften

Gardsprodukter UB består av sju elever fra Storsteigen vgs i Fjellregionen:

  • Magnus Vingelen
  • Kristian Murud
  • Eivind Kroken
  • Truls Lunåsmo
  • Arne Galaaen
  • Sebastian Nerland
  • Adine Neslund Øverland

Kontaktinformasjon

Daglig leder i Gardsprodukter UB:
Magnus G. Vingelen, magnus.g.vingelen@gmail.com

Ansvarlig lærer:
Per Magne Sandeggen, pemsan@innlandetfylke.no

Kontaktperson i Ungt Entreprenørskap Innlandet:
Karin Rønning, daglig leder, karin.ronning@ue.no, tlf. 48006578

Følg Gardsprodukter UB på Facebook og Instagram.

Gardsprodukter fotovegg
Gardsprodukter gullbillett
Gardsprodukter standred
Gardsprodukter solv