Artium SB, Høgskolen i Innlandet

Artium SB jobber for å bekjempe ensomhet og utenforskap blant studenter. De skal representere Innlandet på NM Studentbedrift 2022.

Artium SB
Logo Artium SB

Vil forebygge ensomhet og utenforskap

Studentene i Artium SB er sosiale entreprenører! De vil utvikle en ny digital plattform, men hele hensikten er å få studentene bort fra skjermen for å treffes mer fysisk. Appen vil gjøre det enklere for studentene å knytte kontakter med andre studenter, basert på felles interesser. Formålet for Artium SB er å motvirke ensomhet blant studenter, et problem som har økt i omfang under pandemien. Det er også en målsetting å samle alle de ulike informasjonskanalene rettet mot studenter på ett og samme sted.

På Fylkesmesterskapet for studentbedrifter i Innlandet ble de kåret til Beste studentbedrift, og på NM skal de delta i Beste sosiale entreprenør og Beste studentbedrift.

"Vi har vært studenter veldig lenge, og har sett et behov som vi mener ikke er dekket godt nok i dag. Artium ønsker å forebygge ensomhet blant studenter. Vår idé er DET digitale studentsamfunnet, laget av studenter, for studenter."
Artium SB

Deltakerne i bedriften

Artium SB består av tre studenter fra masterstudiet i miljøpsykologi ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer:

  • Lasse Fredagsvik
  • Sander Hjallen
  • Aleksander Munkvold

Kontaktinformasjon

Daglig leder i Artium SB:
Lasse Fredagsvik, lasse.fredagsvik@gmail.com, tlf. 93650039

Foreleser i studentbedriftsemnet ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer:
Torhild Andersen, torhild.andersen@inn.no, tlf. 91162441

Kontaktpersoner i Ungt Entreprenørskap Innlandet:
Ingrid Bergemillom, rådgiver for høyere utdanning, ingrid.bergemillom@ue.no, tlf. 92810410
Karin Rønning, daglig leder, karin.ronning@ue.no, tlf. 48006578