Rett i Pressa UB, Storsteigen vgs

Rett i Pressa UB jobber for å få en bedre håndtering av rundballeplast, for å unngå at den havner i naturen. Forretningsideen deres er å lage en plastpresse som vil gjøre det enklere for bonden å samle plasten og få den levert på riktig sted.

Med sitt nye produkt, plastpressen, vil Rett i Pressa UB hjelpe bonden med å håndtere rundballeplasten på en fornuftig og praktisk måte. Plasten vil bli presset sammen og være enklere å håndtere, samt levere, og man vil unngå at den blåser bort og blir liggende rundt omkring i naturen.

På NM deltar Rett i Pressa UB i følgende kategorier:

  • Beste sosiale entreprenør
  • Jord-fjord-bord-prisen
  • Beste bærekraftige stand
  • Bærekraftprisen
  • Beste innovative vare/tjeneste
  • Størst verdiskapingspotensial

Rett i Pressa UB består av 7 elever som går på naturbrukslinja ved Storsteigen vgs: Ola Håvar Sæter Jordet, Markus Heggstad Graveb, Julian Vaberg, Johannes Ymbjørgøyen, Emil Haugen, Haaken Grindflek og Rindert Knol Baas.

Kontaktpersoner

Ola Håvar Sæter Jordet, daglig leder i Rett i Pressa UB, epost: olahavar@gmail.com, tlf.: 90801195

Audun Lutnæs, ansvarlig lærer, epost: hilmad@innlandetfylke.no, tlf.: 41631453

Karin Rønning, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Innlandet, karin.ronning@ue.no, tlf. 48006578

Sosiale medier

Følg Rett i Pressa UB på Facebook.

Innlandet Retti Pressa UB 4 jpeg JPG jpeg