Program

FMEB uten logo

PROGRAM:

Arrangementet foregår i E-hallen. Messeutstyr tas inn gjennom portene på baksiden av hallen.

TIRSDAG 27. FEBRUAR

15.00 - 21.00 Rigging av utstillingene for de som ønsker å komme dagen før.

ONSDAG 28. FEBRUAR

08.00 - 09.45 Rigging av utstillingene.

09.00 - 09.45 Jurymøte (KUN JURY).

10.00 - 11.00 Velkommen fra hovedscenen, og prisutdeling i forhåndsjuryerte kategorier.

11.00 - 14.15 Messen er åpen og juryene besøker utstillingene.

14.45 - 15.45 Prisutdeling fra hovedscene for elevbedrifter.