12. Beste Elevbedrift

Dette er totalt sett den mest omfattende kategorien og vurderes på bakgrunn av innsendt materiale (PDF) og video Pitch (MP4), samt en helhetsvurdering av bedriftens prestasjoner i én eller flere kategorier sammenlagt.

Juryens vurderingskriterier:

  • Elevene har gode kunnskaper om egne varer, tjenester og konkurrenter.

  • Elevbedriften har benyttet seg av markedskommunikasjon i påvirkningsarbeidet.

  • Elevbedrift har hatt inntekter og kan dokumentere det i et regnskap med bilag.

  • Elevbedriften tar hensyn til bærekraftig utvikling i sitt arbeid.

  • Elevbedriften fremstår som ett team med tydelig rollefordeling og kan reflektere over det de har lært av å drive elevbedrift.

    ► HVA SKAL SENDES INN?

    Dere skal levere maks to A4-sider i PDF-format (inkl. bilder/illustrasjoner), som svarer på kriteriene. Dere skal i tillegg laste opp en videopitch (MP4) på inntil to minutters varighet.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG INNLEVERING ER 11. FEBRUAR.