4. Beste innovative idé

I denne konkurransen vil selve ideen vektlegges, ikke hvor langt elevene er kommet i utviklingen av et reelt produkt. For å delta i denne konkurransen kreves det at Elevbedriften har en skisse eller prototype (digital eller fysisk) med beskrivelse av ideen.

Juryens vurderingskriterier:

  • Ideen er nyskapende.

  • Ideen dekker målgruppens behov.

  • Bedriften har hatt en god prosess fra ide til prototype.

   ► HVA SKAL SENDES INN?

   Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendt materiale (PDF), som svarer på juryens vurderingskriterier. Dere får også en samtale med juryen på stand.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG INNLEVERING ER 11. FEBRUAR.