9. Beste utstilling

Denne kategorien krever ikke påmelding eller innsendt materiell på forhånd. Alle elevbedrifter vil bli vurdert av en jury som går rundt og observerer de ulike utstillingene, og tar en helhetsvurdering basert på kriteriene.

Juryens vurderingskriterier:

  • Utstillingen skaper nysgjerrighet hos publikum og frister til besøk.

  • Utstillingen er kreativ og godt utformet, og gir god informasjon om elevbedriftens vare eller tjeneste.

  • Det er en rød tråd mellom utstillerne, utstillingen og elevbedriftens vare eller tjeneste.

    ► HVA SKAL SENDES INN?
    Denne konkurransen krever ingen innsending.