6. Beste matopplevelse

Denne kategorien er for elevbedrifter som bidrar til at flere velger å spise mer grovt korn, grønnsaker eller mat fra havet. Kan være varer eller tjenester som bidrar til at målgruppen får et sunnere kosthold.

 1. Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften tilbyr varer eller tjenester som bidrar til at flere velger å spise grovt,

   grønt og blått, og viser hvordan dette henger sammen med kostrådene.

  • Elevbedriften har et marked for sin vare eller tjeneste, og bidrar til matglede med

   vekt på smak, trivsel og tilhørighet.

  • Elevbedriften har fokus på bærekraft, nyskaping og kreativitet.

   ► HVA SKAL SENDES INN?

   Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendt materiale (PDF), som svarer på juryens vurderingskriterier. Dere får også en samtale med juryen på stand.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG INNLEVERING ER 11. FEBRUAR.