5. Beste vare eller tjeneste i markedet

I denne konkurransen kreves det at elevbedriften har et konkret produkt som dekker et tydelig behov i markedet. Produktet kan være en vare eller tjeneste, eller kombinasjon av disse. Konkurransen er for elevbedrifter som faktisk har produsert noe/utført noe – ikke bare en idé.

Juryens vurderingskriterier:

  • Vare eller tjeneste er lansert i markedet (at man har fått til salg).

  • Elevbedriften har en tydelig definert målgruppe.

  • Vare eller tjeneste tilfredsstiller kundens behov.

    ► HVA SKAL SENDES INN?
    Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendt materiale (PDF), som svarer på juryens vurderingskriterier. Dere får også en samtale med juryen på stand.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG INNLEVERING ER 11. FEBRUAR.