10. Beste salgsteam

  1. Denne kategorien krever ikke påmelding eller innsendt materiell på forhånd. Juryen vil gå rundt og snakke med de elevbedriftene som tar kontakt og legger opp til en salgssamtale. Her er det med andre ord opp til hver elevbedrift å være gode selgere.

    Juryens vurderingskriterier:

  • Selgerne trekker mulige kunder til standen sin uten å være påtrengende.

  • Selgerne stiller spørsmål og tilpasser salgssamtalen etter kundens innspill, og markedsfører varen eller tjenesten på en god måte.

  • Selgerne gjør hverandre gode ved å spille på lag med hverandre på standen.

    ► HVA SKAL SENDES INN?
    Denne konkurransen krever ingen innsending.