Hva er en pitch?

  • En pitch er en kort, selgende, muntlig og visuell presentasjon (eller som film).
    • Presenter bedriften, problemet og løsning på en overbevisende måte.
    • Hva betyr Ethos, Logos og Pathos?
    • Tren på fremførelsen.
  • Gjennom pitchen viser elevbedriften hvordan de oppfyller kriteriene i konkurransen "Beste Elevbedrift".
  • Det må være film i MP4-format og lengde 2 minutter.

Pitchen må være lastet opp på Youtube (pass på at filmen ikke er oppført som privat) og lenken legges ved i påmeldingsskjemaet.


Hvordan lage en god pitch?

Nanna fra Ungt Entreprenørskap Rogaland viser her hva en god pitch bør inneholde!

Hvordan lage og redigere en videopitch?

I filmen under viser Mathias hvordan dere kan lage, filme og redigere en pitch.

Hvordan laste opp via en "ikke oppført"-link på YouTube

Her får du tips til å laste opp en video på YouTube som kun er tilgjengelig via link.