11. Beste sosiale entreprenør

Denne kategorien er for elevbedrifter hvor selve forretningsideen handler om sosialt entreprenørskap, enten ved at bedriften selv har direkte kontakt med målgruppen, eller at de samarbeider med et mellomledd. Husk at for at bedriften skal være levedyktig over tid, så kan man ikke gi bort hele inntekten.

Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften tar bevisst tak i en sosial utfordring lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, gjennom sin forretningsidé.

  • Elevbedriften bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål, med særlig vekt på sosial bærekraft.

  • Elevbedriften har både fokus på sosiale resultater, og hvilken verdi tiltaket kan få.

    ► HVA SKAL SENDES INN?
    Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendt materiale (PDF), som svarer på juryens vurderingskriterier. Dere får også en samtale med juryen på stand.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG INNLEVERING ER 11. FEBRUAR.