8. Beste samarbeid med lokalt næringsliv

I denne konkurransen belønnes de som har hatt et samarbeid med en eller flere aktører utenfor skolen.

Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften har valgt mentor/ samarbeidspartnere ut fra bedriftens behov.

  • Elevbedriften har hatt samarbeid med lokalt næringsliv gjennom EB-perioden.

  • Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet utenfor skoleporten.

    ► HVA SKAL SENDES INN?

    Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendt materiale (PDF), som svarer på juryens vurderingskriterier. Dere får også en samtale med juryen på stand.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG INNLEVERING ER 11. FEBRUAR.