7. Beste arbeidsmiljø

I denne kategorien premieres elevbedrifter som har et godt samarbeid og fokus på de menneskelige ressursene i bedriften.

Juryens vurderingskriterier:

  • Elevbedriften arbeider aktivt for å inkludere alle ansatte.

  • Elevbedriften har en plan med tydelige mål og gode tiltak for å ta vare på hverandre.

  • Elevbedriften har et tydelig eierskap til inkludering, samarbeid, kommunikasjon, trivsel og mestring.

    ► HVA SKAL SENDES INN?
    Konkurransen vurderes på bakgrunn av innsendt materiale (PDF), som svarer på juryens vurderingskriterier. Dere får også en samtale med juryen på stand.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG INNLEVERING ER 11. FEBRUAR.