Samarbeidspartnere

Vi er takknemlig for at Vestland fylkeskommune, i alt 29 kommuner, arbeids- og næringsliv ser verdien av vårt arbeid, og ønsker å delta med både økonomisk bistand og dele av sin faglige kompetanse. Uten våre samarbeidspartnere hadde ikke entreprenørskapsaktiviteten i Vestland vært mulig.

"Tusen takk til alle som er med på laget og heier på ung skaperkraft i Vestland! Ta kontakt du også om du vil bidra!"
Gry portrett
Gry Sæterdal
Daglig leder UE Vestland
Fredrik2
Fredrik Jarstadmarken
Nestleiar, Prosjektleiar Sogn

For at Ungt Entreprenørskap skal skal være en brobygger mellom skole og arbeids- og næringsliv er vi avhengige av samarbeidspartnere som bidrar både faglig og økonomisk. Vi har til sammen 12 undervisningsprogram der våre samarbeidspartnere bidrar på ulike måter. Til eksempel bidrar bankene med faglig innhold til våre økonomiprogram.

I Vestland har vi 29 kommuner som har medlemskap i Ungt Entreprenørskap Vestland. For kommunene betyr dette at alle grunnskolene får tilgang til UE sine undervisningopplegg.

Kart over medlemskommuner 12 12 22p