FYLKESFINALEVINNERNE ER KLARE!

Undervisningsopplegget SMARTere teknologi har fått ca. 2000 6.trinnselever fra 50 skoler i Vestland fylke til å løse komplekse problemstillinger fra arbeids- og næringsliv. Skoler fra 12 kommuner stilte i Fylkesfinalen, og Lærdalsøyri skule, fra Lærdal kommune, gikk tilslutt av med seieren.

Laerdalsoyri

Fylkesvinnerne

Elevene fra Lærdalsøyri skule fikk i oppdrag fra ViteMeir å finne en løsning på utfordringen at godt brukende matvarer blir kastet, og hvordan vi ved hjelp av teknologi skal sørge for at maten når fram til forbruker på en bærekraftig måte.

Løsningen elevene fra Lærdalsøyri skule kom frem til var "Dronebyen". Dette er et samfunn hvor innbyggerne kan donere mat og bestille mat gjennom en app. Mat man ikke trenger blir hentet av en drone som bringer det til et lager. Mat som bestilles fraktes ut på samme måte. I dette samfunnet samarbeider folk for en mer bærekraftig løsning.

Hauso skule

2.plassen gikk til Hauso skule, i Ullensvang kommune. De har løst Mikkelparken sin problemstilling om å lage en attraksjon som ville skape gode barndomsminner om 10-15 år, og som samtidig fikk barn og unge til å tenke på miljøet. Elevene har ved Hauso skule har laget et escaperoom hvor de ulike rommene hadde morsomme oppgaver knyttet til aktivitet, teknologi og miljø.


Hordabo skule

3.plassen gikk til Hordabø skule, i Alver kommune. De har løst Nordhordland biosfære sin problemstilling om hvordan vi, ved hjelp av teknologi, kan inspirere barn og unge til å ta vare på helsen si. Elevene ved Hordabø skule har utformet en app som tar deg til spillet "Mind of Move". Et armbånd registrere bevegelsene og på en skjerm kan du se en avatar som gjør det samme som deg. Du kan samle poeng og bruke disse til å kjøpe ting til avataren din.

"SMARTere teknologi har hatt vanvittig kule og bærekraftige løsninger på veldig, veldig store og komplekse problemer"
Ingrid Kristoffersen, SMARTansvarlig

Elevene gir meg virkelig stor tro på at nettopp dem kan løse utfordringene vi vil møte i fremtiden. SMARTlærerne gir tilbakemeldinger om at prosessen har vært veldig god og at elevene har lært mye. Dommerne er utrolig begeistret og er imponert over de dyktige elevene som har hatt fantastiske presentasjoner, og melder tilbake at elevene er veldig reflekterte og viser god forståelse for samfunnets utfordringer.

Meg og Signe

Må også få gitt prosjektteamet STOR takk for bidraget. De har holdt et høyt faglig nivå samtidig som de har en lekenhet og et engasjement som har vært avgjørende for at undervisningsopplegget har blitt så bra. Her representert av min dyktige medarrangør, Signe Bondhus-Jensen fra KraftLaben i Odda.

Her kan du se årets kåring:

Vil du vite mer om SMARTere teknologi, ler her. Vi starter opp igjen med lærerkurs januar 2023.