Elever + næringsliv = sant

Vinnerne med orforeren

Barneskoleelever over hele Vestlandet skal få problemstillinger fra næringslivet for å finne gode, bærekraftige og kreative løsninger for fremtiden. Vi sparker i gang året med undervisningsopplegget, SMARTere teknologi.

Ungt entreprenørskap Vestland og Kraftmuseet i Odda samarbeider om SMARTere teknologi som starter opp med lærerkurs i januar. Deretter blir det gjennomført SMARTcamper for elevene. Planen er å toppe fjoråret suksess.

- Vi ønsker at lærerne skal være aktive og få testet ut noe av det de skal gjøre sammen med elevene. Dette vil gjøre dem tryggere på metoden. Vi gleder oss masse til å holde fysiske kurs igjen, forteller Ingrid Kristoffersen som er prosjektleder for SMARTere teknologi.

- I 2022 testes vi for første gang ut et læringstilbud sammen med vitensenteret, VilVite, som elevene kunne gjennomføre for å forberede seg til SMARTcampen. Dette ble kjempebra så dette kommer vi til fortsette med. Bedre forberedelse gir ofte enda bedre løsninger.

Arbeid med reelle utfordringer

I et klasserom hvor elevene jobber med SMART så er det ofte mye god energi, aktivitet og kreative forslag som blir kastet mellom elevene som er på gruppe sammen.

- Det som er så bra med metodikken er at elevene jobber med reelle utfordringer i samfunnet, og fordi utfordringene elevene jobber med er sammensatte, må de ta i bruk ulike ferdigheter og kunnskap fra flere fagområder for å løse oppgaven. Gjør elevene dette vil arbeidet med SMARTere teknologi kunne føre til varig forståelse og dybdelæring. Elevene lærer at de kan være med å bidra til å løse utfordringer i samfunnet. Dette vil kunne utvikle fremtidstro og handlingskompetanse, og dette er noe av det viktigste vi kan lære elevene i møte med utfordringene i verden. At vi, sammen med bedriftene engasjerer oss og «ser» elevene utenfra øker mestringsfølelsen, stoltheten og motivasjonen til elevene, sier Kristoffersen.

Motiverende læring

Tilbakemeldingene fra lærerne er at de synes at det er kjekt å se at elevene blir motiverte av å jobbe med SMARTere teknologi, og de blir stolte over hva elevene får til. Kontaktlærer, Gaute Auflem Lillesund har deltatt sammen med klassen og forklarer hvorfor opplegget fungerer så godt.

"Barns fantasi og utforskertrang slutter aldri å overraske meg. Hvordan de kan se løsninger og muligheter på avanserte problem, hvor en voksen blir begrenset av det de tror er uløselige oppgaver. Gjennom SMARTere teknologi får elevene utfordrende oppgaver, hvor de virkelig får utfoldet seg kreativt og faglig, og ikke minst gjennom samarbeid, sier han."
Gaute Auflem Lillesund, kontaktlærer
Kurs 2022 2

Gode verktøy gir gode resultater

Signe Bondhus-Jensen ved Kraftmuseet i Odda som er en del av prosjektteamet forteller at det å arbeide med kreative prosesser i klasser kan være utfordrende uten gode verktøy.

- Derfor har me i dette programmet lagt endå større vekt på å lære lærarane opp i gode verktøy. På lærarkurset får dei masse tips til korleis jobba kreativt med teknologi og generelle tips til å skapa eit kreativt klassemiljø. Dei får også konkrete verktøy å bruka i ein ideutviklingsprosess. Dette trur me er veldig nyttig, ikkje berre i SMARTere teknologi men i mange andre samanhengar. Me ynskjer jo å bidra til å løfta kreative arbeidsformer i skulen, også utover dette konkrete prosjektet. Kreativitet er ein kompetanse som trengs i framtida, sier Signe Bondhus-Jensen.

Er du nysgjerrig på SMARTere teknologi? Les mer her…

FAKTA:
SMARTere teknologi er et undervisningopplegg der elevene skal bruke sin kreativitet og kunnskap til å løse reelle problemstillinger i samfunnet. Teknologi er middelet, men målet er gode og bærekraftige samfunn å leve i.


Viktige datoer:

● Fysiske lærerkurs 5.- 20. januar 2023

● SMARTcamp gjennomføres på skolene i uke 5-10

● Kommunekåringer 16. til 31. mars

● Fylkeskåring i slutten av april.

Meg og Signe