«Gjør noe med det!» - nærmer seg mål

«Gjør noe med det!» er et prosjekt vi har sammen med Kavlifondet, nå er vi inne i det 4. og siste året. Takket være Kavlifondet har vi nå styrket arbeidet med sosialt entreprenørskap i ungdomsskolen, nesten 12.000 elever har inneværende år fått erfaring med å gjøre en forskjell som sosiale entreprenører i en elevbedrift.

PetWalk EB fra Brannfjell Skole sier det så fint – Vi syns det er viktig å tenke på sosialt entreprenørskap fordi vi kan gjøre noen menneskers dag, uke eller liv bedre.

De unge er i stand til å løse store samfunnsproblemer

Ungdomsskoleelever sitter tett på noen av de sosiale utfordringene som mange vet om, men ingen har løst. Noen samfunnsproblemer har de unge spesielt gode forutsetninger for å gjøre noe med. – Ungdomsskoleelever ser at livet ikke alltid er en dans på roser, og noen av utfordringene i lokalsamfunnet har de unge gode forutsetninger for å løse. Det er dette Kavlifondet har hjulpet oss med å legge til rette for de siste årene, og det er både vi i Ungt Entreprenørskap og de unge entreprenørene veldig glade for, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

I et år hvor flere sårbare har blitt mer sårbare, de eldre ikke får lov å få besøk av familie, hvor ensomhet har blitt mer utbredt er det enda viktigere enn noen gang å tenke på sosialt entreprenørskap og medborgerskap. Prosjektet med Kavli har derfor fått en enda større og viktigere dimensjon i år.

Se muligheter og gjør noe med det

I over 50 år har Kavlifondet gitt penger til samfunnsnyttige tiltak. Deres ambisjon er å skape ringvirkninger i samfunnet. I prosjektet «Gjør noe med det!» starter og driver ungdomsskoleelever elevbedrifter med et sosialt formål. De unge gjør verden til et litt bedre sted. Gode prosjekter svarer på et eller flere av FNs bærekraftsmål.

Målet med prosjektet er at de unge skal tørre å ta initiativ når de ser noe som ikke fungerer. De utvikler solidariske holdninger og erfarer at de kan bidra til sosial verdiskaping i lokalmiljøet og i verden. Å bygge opp unge menneskers entreprenørskapskompetanse er et mål i hele utdanningsløpet.

Hva er en sosial entreprenør?

I følge regjeringen.no finner en sosial entreprenør løsninger på sosiale, miljø- eller klimamessige utfordringer og bruker virkemidler fra forretningsverden for å skape endring.

Sosialt entreprenørskap
– aktiviteter som skaper noe nytt for å møte et sosialt problem.

Sosiale entreprenører
– aktørene som tilbyr en tjeneste eller produkt som både gir en sosial effekt og en bærekraftig virksomhet.


Nå gleder vi oss til innspurten i «Gjør noe med det»- prosjektet. Sammen skaper vi varige og viktige resultater for fremtiden. Takk for støtten Kavlifondet!