Seminar for ansatte i høyere utdanning

Vi ønsker å invitere forelesere og ansatte innen høyere utdanning til to seminarer hvor vi kan by på flere spennende temaer. For å delta på seminarene ønsker vi at du melder deg på her:

Påmelding til seminarene 11. og 12. juni


TORSDAG 11. JUNI KL. 14.00 - 15.00
TEMA: ARBEIDSRELEVANS - STUDENTAKTIV INNOVASJON OG NYSKAPING


Lenke til zoom: https://zoom.us/j/91871225601

Innlegg: Arbeidsrelevans i høyere utdanning
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim


Studentbedrift som læringsarena
Førstelektor Bjørn Magne Hatlø, NTNU Ålesund

Vi får innblikk i hvordan studentene på Bachelor i biomarin innovasjon ved NTNU Ålesund gjennomfører Studentbedrift. Hvordan jobber de, og hva lærer de med studentbedrift som læringsarena? Hvilke samarbeid har de med lokalt og regionalt næringsliv, og hvordan dokumenterer studentene arbeidet sitt?

Studentbedrift – min erfaring og betydningen videre i arbeidslivet

Per-Egil Ekroll, prosjektleder, Kraftmontasje AS

Vi får historien til Per-Egil Ekroll som studerte Bachelor i ingeniørfag - elkrafttekninkk ved USN. Hvordan fungerte «learning by doing» som læringsform? Hva var det mest utfordrende og hva var det mest lærerike i arbeidet med studentbedriften? Hva har erfaringene fra Studentbedrift betydd i arbeidslivet, og hva er rådene til studenter som skal i gang med studentbedrift?

Innlegg: Studentbedrift og arbeidslivsrelevans – viktig for norsk næringsliv
Mari Sundli Tveit, politikkdirektør, NHO


FREDAG 12. JUNI KL. 14.00-15.00
TEMA: FRA STUDENT TIL GRÜNDERSUKSESS!


Lenke til zoom: https://zoom.us/j/94030626474

Kan du beskytte en forretningsidé?
Hedvig Bengston, seniorrådgiver, Patentstyret

Hva bør studenter med Studentbedrift tenke på slik at andre ikke stjeler deres kreative innsats? Hedvig Bengtson fra Patentstyret har spilt inn et foredrag som dere kan se her. I seminaret vil det blant annet bli gitt gode råd og tips som bygger på foredraget, samt eksempler på ulike nettressurser.

Fra startup til scaleup – veien videre for studentbedrifter

Eirik Nerdal, Head of Angel Challenge og Even Ifar Fossland, Startup Manager

Hvert år har vi flere studentbedrifter med gode forretningsideer med et spennende markedspotensial. Utfordringen for mange er hvordan de kan ta steget videre som gründere etter studietiden. Det finnes mye god hjelp i økosystemet rundt startups. Angel Challenge, som er en del av Startup Norway, tilbyr nyttige programmer både for gründere og investorer. Vi får vite mer om hva de kan bidra med, og hva som er viktig når studentene skal ta steget videre med sin gründervirksomhet.


Les mer om Ungt Entreprenørskap sin rolle i høyere utdanning.