Sunn mat for unge entreprenører

Ungt Entreprenørskap og Sunn Ungdomsmat, representert ved Matprat og Opplysningskontoret for frukt og grønt, har signert en samarbeidsavtale om felles innsats for å øke kunnskap og interesse for sunn mat hos ungdom.

UE signerte prosjekt med Sunn mat_2019
Ungt Entreprenørskap signerte samarbeid med prosjektet sunn mat. På bildet: Adm. dir i Ungt Entreprenørskap Norge Grete I. Nykkelmo, landbruks- og matminister Olaug Bollestad og Guttorm Rebnes, direktør Opplysningskontoret for frukt og grønt.
"Vi ser med spenning på alle de varierte inngangene ungdommene vil velge for sin Elevbedrift med dette tema som utgangspunkt."
Direktør Guttorm Rebnes i Opplysningskontoret for frukt og grønt

Formålet med avtalen er å øke bevissthet, kunnskap og holdning til sunn og variert mat hos elever i ungdomsskolen. Dette skal oppnås gjennom at Sunn Ungdomsmat bidrar med faglige foredrag og workshops om sunn mat. Disse skal igjen gi grunnlag for idéutvikling og etablering av Elevbedrift for ungdomsskoleelevene.

Sunn Ungdomsmat er et prosjekt i regi av Opplysningskontorene i landbruket og Norges sjømatråd. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er initiert av prosjekt Sunn Ungdomsmat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt (Matprat.no) og Opplysningskontoret for frukt og grønt ( frukt.no), og blir finansiert av de to opplysningskontorene.

– Samarbeidet med UE er et viktig ledd i vårt opplysningsarbeid og gir oss en unik mulighet til å gjøre ungdom bevisst på alle fordelene med et variert og sunt kosthold. Vi ser med spenning på alle de varierte inngangene ungdommene vil velge for sin Elevbedrift med dette tema som utgangspunkt, sier direktør Guttorm Rebnes i Opplysningskontoret for frukt og grønt på vegne av prosjektet.

Partene har som mål at over 400 elever i ungdomsskolen skal etablere Elevbedrift basert på arbeid med sunn mat i løpet av 2020. Ungt Entreprenørskap jobber i dag med Elevbedrift i ungdomsskoler over hele landet, og totalt deltok ca 14.000 elever i Elevbedrift i forrige skoleår. Noen elevbedrifter har allerede fokus på sunn mat, og gjennom samarbeidet med Sunn Ungdomsmat er ambisjonen å løfte både omfang og nivå.

– Vi er veldig glade for å ha fått Sunn Ungdomsmat med på laget, sier administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo.

– Vi ser at dagens ungdom er opptatt av helse og bærekraft, men at kunnskapen om sunn mat kanskje ikke er så stor. Det skal vi sammen gjøre noe med. I tillegg ønsker vi å inspirere unge til å bruke lokale råvarer, utvikle nye produkter og kanskje se muligheter for å bygge arbeidsplasser i framtida, sier Nykkelmo.

Dersom resultatene blir bra, har partene ambisjon om å videreføre og utvide samarbeidet de kommende årene.