Ungt Entreprenørskap Trøndelags tilbud i ungdomsskole

Microsoft Teams image 7

Ønsker du å jobbe tverrfaglig, med skaperglede, bærekraft, innovasjon og entreprenørskap i undervisninga? Da bør du se nærmere på Ungt Entreprenørskaps tilbud. Vi kan bistå deg som lærer med å komme i gang med våre fantastiske undervisningsprosesser.

Meld deg gjerne på våre Lærerseminarer i september:


UE Baerekraft

Elevbedrift - Gjør noe med det! (8. - 10.trinn)

Gjennom Elevbedrift får elevene starte, drive og avvikle sin egen bedrift. Elevene trener særlig samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom arbeidet med bedriften. Ofte knyttes arbeidet i Elevbedrift opp mot tema som bærekraftig utvikling, sosialt entreprenørskap, sunn mat og matglede, eller opp mot ressurser i lokalsamfunnet. Elevbedrift er et fleksibelt program som kan organiseres på svært ulike måter, og med ulikt omfang. Elevbedrift organiseres tverrfaglig eller i enkeltfag, alt fra 2 uker til et helt skoleår. Ønsker du mer informasjon eller oppfølging i forhold til Elevbedrift?




UE Arbeid

Innovasjonscamp - (8. - 10.trinn)

På innovasjonscampen får elevene et reelt oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.


Blå innovasjonscamp for 10. trinn – 20.oktober

Bli med på en havbruksorientert innovasjonscamp med fokus på den blå næringen. Her kan du også finne ut hvordan det å ta videregående på Guri Kunna VGS. Elevene løser reelle problemer som eksisterer i den blå næringen i dag og får samtidig oppleve øyriket fra sin beste side. I fjor ble over 75 10.klassinger samlet for en dag med opplevelser, innovasjon og god mat.

I en tid med korona gjennomførte vi blå innovasjonscamp digitalt, som ble så stor suksess at vi har valgt å fortsette med det. Her jobber elever fra hele Trøndelag i klasserommene sine med problemstillinger fra Salmar, Frøy Gruppen og Lerøy. Den digitale utgaven gjennomføres samme dag som fysisk gjennomføring.

Begge alternativer har vært stor suksess og dermed vil årets camp bli en hybrid av begge metoder. Mer informasjon og detaljert agenda kommer ved påmelding. Ettersom vi har plass til å ha med kun 75 elever for fysisk camp, vil dette alternativet være førstemann til mølla og vi oppfordrer til å melde på elever som har egeninteresse og ser dette som et mulig utdanningsløp.


Gir du dine elever sjansen til innblikk i ei blå fremtid?



OK

Økonomi og karrierevalg (10.trinn)

Et digitalt og interaktivt undervisningsprogram på 3 skoletimer som gjennomføres av eksterne veiledere i samarbeid med Sparebank 1 Midt-Norge SMN.

Økonomi og karrierevalg øker engasjementet for karrierevalg, refleksjon rundt ønsker og personlig økonomi. Det veksles mellom digitale og analoge virkemidler. Programmet er nettbasert og kan brukes på mobil, pc eller iPad. Programmet krever svært lite forberedelser fra skolens side, og dyktige veilederne stiller med alt av materiell og forberedelse for selve gjennomførelsen.

Programmet tilbys i følgende perioder: Uke 37 - 47 i 2022 og uke 1 - 16 i 2023.


UE Baerenett

Jobbskygging (8. - 10.trinn)

Med jobbskygging, finner du oppgaver som passer godt som et supplement i faget utdanningsvalg. Gjennom gode forberedelser, møter med arbeidslivet og rom for refleksjon i etterkant får elevene økt kompetanse og mulighet til å gjøre reflekterte valg for egen framtid. Det er laget egne øvelser og aktiviteter for hvert trinn på ungdomsskolen som gradvis gjør elevene mer bevisst på valg de gjør etter 10.trinn.