Innovative løsninger til sjøamatnæringen- fra ungdommer i Rogaland!

De siste ukene har mer enn 900 vgs-elever langs kysten av Norge, fra Trøndelag til Rogaland, fått bryne seg på reelle problemstillinger som sjømatnæringen står overfor. Også elever fra naturbruk- blå linje og studiespesialiserende ved Strand VGS, og elever fra Entreprenørskap og bedriftsutvikling samt biologi ved Vardafjell VGS har deltatt.


305092841 832626444420176 7409740863851105129 n

Kompetanse innen bærekraft, innovasjon og sjømat

Sjømatnæringen vil være en av de viktigste næringene i Norge i fremtiden. For å sikre en bærekraftig vekst i sjømatnæringen er det viktig å øke interessen blant de unge for å få flere til å velge næringen når de tar sine utdannings- og karrierevalg.

Det er derfor NCE Seafood Innovation i samarbeid med Ungt Entreprenørskap ønsker å arrangere innovasjonscamper i ulike regioner i Norge. Ved å utfordre elevene til å komme med løsninger bransjen står ovenfor får elevene samtidig muligheten til å bygge kompetanse innen bærekraft, innovasjon, entreprenørskap og sjømat.

"I NCE Seafood Innovation har vi en målsetning om å øke kjennskap og attraktivitet til sjømatnæringen for de unge. ​ Gjennom Innovasjonscampene med Ungt Entreprenørskap vil elevene ha fokus på kreativitet, skaperglede og nyskapning i tillegg til å samarbeide med lokale sjømatbedrifter. ​Dette vil bidra til å gjøre sjømatnæringen interessant og kjent for fremtidens arbeidstakere"
Nina Stangeland, daglig leder i NCE Seafood Innovation
301753671 1476674999440392 8566157543623337769 n

NCE Seafood Innovation jobber for en bærekraftig vekst og utvikling i sjømatnæringen. Et av de viktigste fokusområdene for å oppnå dette er kompetanse og fremtidig talentutvikling. Dette vil derfor bli et svært viktig prosjekt for sjømatnæringen.

Aktuelle problemstillinger

I to dager jobbet elevene med løsningsforslag som de presenterte for representanter fra næringen. Det var både spennene og imponerende å se hvilke løsninger som dukket opp ved skolene i Rogaland.

"Det var veldig gøy, både å få eit avbrekk frå den vanlege skulekvardagen, og utfordringa det var å finne ei god løysning. Og eg har veldig stort konkurranseinstinkt, så det kjennest veldig godt å vinne"
Glenn Asbjørn B. Ovedal, elev ved Strand VGS

Og de beste løsningene fra Rogaland ble...

Resized 20220831 1329251

1. Plass Strand VGS: "Frisk som en fisk"

Gruppen ville formidle informasjon om fisk til barnehager gjennom både besøk og utflukter. De ville også ha faste dager i uken med fiskemåltid, og øke fokus på fisk/havet i hverdagen. Målet med løsningen var å øke matkonsumet blant de yngste.

305262339 1249610612455444 1858254691113390207 n 1

1. Plass Vardafjell VGS: " Fishieh"
I samarbeid med Findus og Disney ville denne gruppen forme fisken til Findus i morsomme fiskefigurer, som ble solgt i Finduspakker. Inne i pakkene skulle det også være klistremerker/samlemerker som barn synes er gøy og blir fristet av. Målet også med denne løsningen var å øke matkonsumet blant de yngste.


Utvikler kompetanse som næringslivet etterspør 

Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv, og målet med vårt arbeid er å gi nye generasjoner en forsmak på, og kompetanse til, å bidra i fremtidens arbeidsliv. ​Skal vi greie det er vi avhengig av å få næringslivet med på laget, og som landets største vekstnæring er sjømatnæringen i en særstilling. ​Vi er derfor veldig fornøyde med å samarbeide med NCE Seafood om å la ungdommer tenke nytt rundt problemstillingene næringen står ovenfor.

"Vi ser hvor viktig det er for elevenes motivasjon at de får jobbe med ekte problemstillinger som noen utenfor skoler har interesse av å få en løsning på. Disse innovasjoncampene gir også elevene anledning til å bli kjent med sjømatnæringen og hvilke muligheter som finnes for verdiskapning i bransjen i årene som kommer."
Hege Solhaug, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Rogaland

Om NCE Seafood Innovation

Næringsklyngen NCE Seafood Innovation jobber for en bærekraftig vekst og utvikling i sjømatnæringen, og en av de viktigste fokusområdene for å oppnå dette er kompetanse og fremtidig talentutvikling. Å engasjere de unge i utfordringer som sjømatnæringen står overfor er et svært viktig prosjekt for hele næringen. Flere av klyngens partnere og medlemmer skal derfor delta på campene.