Fylkesmesterskap for elevbedrifter 2024

Header FMEB Ostfold

Fylkesmesterskapet for Elevbedrifter arrangeres i Rakkestadhallen torsdag 14. mars.

På dette mesterskapet deltar det elever fra ungdomsskoler i hele Østfold som har etablert Elevbedrift i løpet av skoleåret. Det er over 500 Elevbedrifter totalt som har startet i Østfold dette skoleåret.

Fylkesmesterskapet er en møteplass, og en salgs- og markedsføringsarena for elevbedriftene. Her vil det også være mange andre besøkende fra skoler, offentlig virksomhet, privat næringsliv, politikere, media og flere andre.

Vi har 12 konkurranser på årets FMEB. Man må melde seg på alle de konkurransene man ønsker å delta i. Det er lov å delta i flere konkurranser dersom kriteriene oppfylles.