Nasjonale samarbeidspartnere

NM UB SAMARBEIDSPARTNERE

Våre samarbeidspartnere satser på kompetent og bærekraftig arbeidsliv for fremtiden.


Vi har to nivå av samarbeid, hovedsamarbeidspartnere og støttespillere. En hovedsamarbeidspartner støtter vårt arbeid økonomisk, mens en støttespiller tilbyr tjenester eller delta i prosjekter.

Les mer om de fantastiske organisasjonene som velger å støtte oss – sammen skape vi morgendagens arbeidsliv!