Hovedsamarbeidspartnere


Viken fylkesvapen skjerm bla RGB

Viken fylkeskommune består av de tidligere er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt noen omliggende kommuner. Til sammen har Viken 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning. Vi er stolte av å ha Viken Fylkeskommune som en av våre hovedsamarbeidspartnere.

Besøk hjemmesiden

Borregaard logo

Borregaard
- Borregaard ønsker å bidra til å utdanne fremtidens ledere. Gjennom deltakelse i Ungt Entreprenørskaps ulike programmer får ungdom sjansen til å kjenne på kroppen hva det vil si å drive en bedrift og utforske alt fra idégenerering og produktutvikling, til organisering, produksjon og salg. Vi håper dette gir mersmak og at vi sees igjen i næringslivet om noen år.

Per A. Sørlie, Administrerende direktør

Besøk hjemmesiden

EIK Senteret logo

"Sammen med Ungt Entreprenørskap ønsker vi å bidra til å øke interessen for yrkesfag hos unge samtidig som vi bygger kunnskap om Eiksenteret, teknologiutviklingen og bærekraftsarbeidet som skjer i næringen. Målet for oss er også å tiltrekke nye kunder og nye medarbeidere"

Trond Kjempekjenn, administrerende direktør i Eikmaskin

Besøk hjemmesiden

Elvia logo

ELVIA AS
Elvia er en samfunnsaktør, som ønsker å bidra til å ta samfunnsansvar gjennom fokus på kunnskap og utdanning. Elvia vil sammen med Ungt Entreprenørskap aktivt støtte prosjekter som utvikler kunnskap og kreativitet hos barn- og unge, være en brobygger mellom utdanning og næringsliv, og bidra til økt forståelse for kritisk infrastruktur, elektrifisering av samfunnet og bærekraft.

Besøk hjemmesiden

NEXANS Logo

Nexans Norway AS er stolt samarbeidspartner til Ungt Entreprenørskap Viken, og ansatte bidrar med å gjennomføre flere av UEs programmer i skolen.

Besøk hjemmesiden

Sparebank1 stiftelsen Halden logo hvit

Sparebank1stiftelsen Halden ble etablert 1. november 2011. Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med fusjon mellom Rygge og Vaaler Sparebank og Halden Sparebank. Sparebank1stiftelsen Halden støtter entreprenørskapsarbeidet i grunnskolen i region Østfold.

Besøk hjemmesiden

Sparebank1 stiftelsen OA logo

SpareBank1stiftelsen Østfold Akershus ble etablert 1.november 2011. Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med fusjon mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank som resulterte i SpareBank 1 Østfold Akershus. SpareBank1stiftelsen Østfold Akershus støtter entreprenørskapsarbeid i grunnskolen i region Østfold/Follo.

Besøk hjemmesiden

Spare Bank1 OA vit

SpareBank 1 Østfold Akershus
- Vi har gjennom mange år hatt et positivt samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Østfold, gjennom juryarbeid, undervisning i skolen, og som generell hovedsamarbeidspartner. Det er kjempespennende for oss å se hvordan morgendagens næringslivsledere og samfunnsutviklere tenker. Gjennom dette samarbeidet bidrar vi virkelig til fremtidig verdiskaping i våre nærområder.

Arild Bjørn Hansen, Administrerende direktør

Besøk hjemmesiden

Logo horisontal Ostfold Energi

Østfold Energi

– Østfold Energi har i flere år hatt et meget godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap om å spre kunnskap om energi, miljø og realfag blant barn og unge. Den kreative tilnærmingsmåten organisasjonen har til læring, er med på å inspirere de unge og viser mulighetene innenfor fornybar energi- og kraftbransjen.

Oddmund Kroken, Administrerende direktør, Østfold Energi

Besøk hjemmesiden

Quality Sarpsborg

Quality Hotel Sarpsborg

- På Quality Hotel Sarpsborg er vi er stolt over vårt lange samarbeide med Ungt Entreprenørskap som satser på unge, kreative og dyktige mennesker. Vi er glade for å kunne bruke hotellet og lokalene våre til å samle ungdommen som skal bli fremtidig arbeidskraft som verden vil trenge.

Besøk hjemmesiden