Velkommen til et nytt skoleår!

Høsten 2020 trer nye læreplaner i kraft, og fagfornyelsen med dybdelæring og skaperglede som viktige satsinger gjør entreprenørskap i utdanning mer aktuelt enn noensinne. Vi i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal står klare til å bidra for å hjelpe skolene og være en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

Fra ide til virkelighet

På linkene under finner du mer informasjon for hvert utdanningsnivå:

Barnetrinn
Ungdomstrinn
Videregående

Høyere utdanning

Er du fra arbeids og næringsliv? Sjekk mulighetene her.


4 BA43 FA8 8 BC9 4 CBB AE3 E E0 D67 A81 A76 F

Vi i UE Møre og Romsdal er her for å hjelpe deg, og vil gjerne skape mer entreprenørskapsaktivitet sammen med deg!

Klikk deg inn på de aktuelle linkene over eller ta kontakt med oss på mr@ue.no eller direkte til en rådgiver i din region her.

Entreprenørskapshilsen fra Lars Øyvind, Nina, Lene og Kari Anne

Flere artikler fra Møre og Romsdal