Videregående skole i Møre og Romsdal 2020-2021

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper skolene i Møre og Romsdal i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra til at undervisningen gir elevene praktiske og livsnære erfaringer ved å fremme kreativitet, utforskertrang og skaperglede. Våre programmer bidrar også til at elevene bygger verdifulle nettverk gjennom samarbeid med nærings- og organisasjonsliv.


Forretningside UB

Våre programmer:

Ungdomsbedrift (UB)


Elever skal starte, drive og avvikle egen bedrift i løpet av et skoleår.

Innovasjonscamp

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp.

Sjef i eget liv!


"Sjef i eget liv" gir elevene grunnleggende økonomikompetanse. Elevene får sette opp sine personlige budsjetter i en simulator hvor målet er at de i fremtiden skal kjøpe egen bolig. De starter med å velge utdanning og yrke. Underveis må de ta bevisste valg om forbruk og lån samt reflektere over verdien av langsiktig sparing. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig kan realiseres.


Ta kontakt!

Vi bidrar til entreprenørskap og samarbeid mellom skole og næringsliv og tilbyr kurs i entreprenørskap knyttet til fagfornyelsen. Ta kontakt for mer informasjon eller om du ønsker hjelp for å komme i gang med eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.

IMG 0203

Kari Anne Kjerstad
Rådgiver Videregående skole og Elevbedrift
+47 928 52 166
kari.anne.kjerstad@ue.no


Flere nyhetssaker fra Møre og Romsdal